Support Messages & Activities

Reacties na veroordeling – Réactions après jugement du 12/02/2013

Jeroen Olyslaegers ColumnDM: Ook geweld tegen onvolgroeide patatten is laakbaar. Maar ernstig? Komaan zeg

Het is een schande en het heeft minstens de schijn van belangenvermenging. Deze uitspraak, heel het proces zonder zelfs maar te kijken naar het bredere plaatje van ggo’s, de beschuldiging van criminele bendevorming… Het beschaamt mij. De beklaagden gaan in beroep. Ga voor vrijspraak. Het gaat over ons en ons eten. Geen detail.”

Groen: verontwaardigd over buitensporig vonnis tegen actievoerders van Wetteren

“Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Peeters (Groen): “Dit is een politiek proces. Het is hallucinant dat de uitspraken van Vlaams Minister-president Peeters over ‘bendevorming’ klakkeloos gevolgd worden door de rechtbank. Deze veroordeling is buiten proportie. Het wordt hoog tijd voor een beetje gezond boerenverstand om de inzet van de actie op zijn ware aard en omvang te beoordelen.”

“Als sociale acties op deze manier worden gecriminaliseerd als “bendevorming”, is dit een zeer gevaarlijk precedent voor alle toekomstige acties van vakbonden, vredes- en milieubeweging,” vreest Europarlementslid Bart Staes (Groen).”

ECOLO: Une décision qui n’intègre pas le débat de société sur les OGM

“Pour les écologistes, l’action menée par ces militants ne fait que répondre aux préoccupations fondamentales de citoyens sur l’emprise de l’agro-industrie dans l’agriculture mais aussi sur l’utilisation d’une technologie OGM dont nous sommes bien incapables aujourd’hui de mesurer les risques sur l’environnement et la santé.”

Vooruitgroep: Ontsteltenis en protest bij het ‘patattenvonnis’

“Het ligt voor de hand dat de Rechtbank hier een symbolisch vonnis heeft willen uitspreken waarin de eigendomsrechten van grote ondernemingen resoluut de bovenhand nemen op elke andere overweging.”

BondBeterLeefmilieu: Veroordeling actievoerders is vorm van intimidatie

“Wie de democratie genegen is, kan zich niet neerleggen bij deze criminalisering van geëngageerde burgers.  Politici en bedrijven ontwijken het maatschappelijk debat over ggo’s en verschuilen zich nu achter strafrechtelijke procedures. Dit is een bijzonder trieste dag voor het publieke debat in België.”

Inter-Environnement Wallonie dénonce les peines excessives: Huit mois fermes : le cours de la patate OGM est au plus haut !

Inter-Environnement Wallonie s’insurge contre la décision de justice rendue ce jour, renouvelle son soutien aux personnes poursuivies et appelle à une large mobilisation pour que ces peines indignes soient revues lorsque l’affaire reviendra devant le Tribunal.

Nature & Progrès : Un jugement inacceptable!

“De la prison ferme, des amendes disproportionnées, un jugement arbitraire, Nature & Progrès dénonce le jugement du tribunal de Termonde qui condamne les 11 militants qui ont décidé à visage découvert de dire non aux OGM ! Une action qui traduisait le sentiment de la majorité des consommateurs belges de refuser tout essai de culture OGM dans notre pays.”

Democratie 2000 Veroordeling van aardappelactievoerders is een schande voor de democratische rechtsorde

“Democratie 2000 wil dan ook haar solidariteit uitdrukken met de veroordeelden en oproepen tot verder verzet en protest. De rechtsorde heeft met deze uitspraak in Dendermonde zichzelf belachelijk gemaakt en de sociale democratie, waarbij actie noodzakelijk is, buitenspel gezet. De rechtsorde heeft vooral een dienst bewezen aan de anti-democratie en de bescherming van het multinationale eigendom (heiligdom) door democratische krachten te beknotten en naar de gevangenis te zenden.”

Sap ROOD : Veroordeling van de patattenplukkers en -pluksters: pure klassejustitie!

Zulke acties zijn gerechtvaardigd omdat het totaal onaanvaardbaar is dat een technologie zoals genetisch gemanipuleerde planten wordt opgelegd aan de samenleving zonder dat er een echt democratisch debat over is geweest. De rechtbank nam het argument van de aanklagers over dat je niet op zo’n manier mag optreden tegen een «wetenschappelijk experiment». Daarbij wordt vergeten te zeggen dat universitaire onderzoeksteams meer en meer afhangen van onderzoekscontracten die met privébedrijven worden afgesloten.”

Greenpeace: Actie voeren voor een duurzame landbouw is geen misdaad

Michel Genet: “Vreedzame actie is een legitieme manier, soms de enige manier, om een standpunt uit te drukken of om problemen aan de kaak te stellen. Daarom is Greenpeace solidair met de veldbevrijders en zullen we ons blijven verzetten tegen het criminaliseren van activisme.”

Lieven de Cauter : Een schande voor de rechtsstaat !

“Het is door actie, zoals staking of een bezetting van een plein (denk aan picnic the streets). En actie is altijd een handeling die ergens een overtreding is, of de grenzen aftast van het toelaatbare, door een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid of verzet.

Low impact man: “Scheiding der machten”

Politici mogen inderdaad geen recht spreken en geen directe invloed uitoefenen op de manier waarop de rechtspraak functioneert, maar het is toch hun taak om een kader te schetsen, om via wetgeving te bepalen wat al of niet door de beugel kan.

Vredeseilanden: Reactie op veroordelingen “aardappelproces”

International

Fondation Sciences Citoyennes : Procès OGM en Belgique : un nouveau déni de démocratie

“Les chantres des OGM, d’une recherche aveuglée et irresponsable, indifférents aux conséquences sanitaires, environnementales et socio-économiques inhérentes à leurs cultures, peuvent en effet être satisfaits du soutien que leur apporte la justice belge contre l’action de désobéissance civile du mois de mai 2011.”

Andere steunboodschappen – Autres messages de soutien

Motivations et la déclaration de 91 Comparants Volontaires adressée au Juge // Motivatiebrieven en de verklaring van de 91 Vrijwillige Verschijners aan de Rechter  Een voorbeeld

60 signatures de célébrités pour l’appel au soutien // 60 prominente handtekeningen onder steunoproep CNCD-11.11.11, Greenpeace, FGTB, ABVV, Bioforum, Vredesactie, Velt, FUGEA, Associations 21, Wervel, Voedselteams, ….

Solidarity from international Greenpeace Director Kumi Naidoo,  union chief Copers, Indian Landless Movement Leader Rajagopal,  plant expert Louis De Bruyn, molecular biologist Karin Verelst, the French gmo expert prof Gilles E Séralini,  potato farmer Johan D’Hulster, BBL, Vredesactie, five university professors from Belgium, a beekeeper, most of the Belgian ngo’s and many, many more in Flanders and abroad.http://www.dewereldmorgen.be/special/aardappelproces-15-januari-2013

Wetenschappers steunen activisten // Des scientifiques soutiennent les activistes

BondbeterLeefmilieu “geen criminele daad”, waarom Vredesactie  de actie steunt, l’Union des Fédérations d’Apiculture de Wallonie et Bruxelles (UFAWB), Mouvement d’Action Paysanne, European Greens support potato activists, IFOAM European Organic Farmers, …

Meer nieuws zie  Persoverzichten // Revue de Presse  pour plus de nouvelles

***

Post ook jouw steunboodschap op deWereldMorgen – Envoyez votre video-message de soutien ici

***

SUPPORT ACTIVITIES

ik plantte ne keer patatten

11 /01/2013: GENT – Infomania: Info/benefietcafé ‘Ik plantte ne keer patatten…’ info here

.

.

.

.

FLYER - RECTO - NL

.

12/01/2013: BRUXEL – Tous les Artivistes vous invitent joyeusement  [De Artiviesten nodigen u vrolijk uit] dans un lieu superbe situé aux croisements de la rue des Coteaux et rue Van Hoorde à Schaerbeek. Tram 25, à 20 minutes de la gare de Bruxelles Nord (adresse ici).

Flyer rectoNL  versoNL – Flyer rectoFR

Screen shot 2013-01-06 at 10.20.21

.

.

15/01/2013 : DENDERMONDE – 8h Ontbijt voor het gerechtshof – Petit déjeuner devant le tribunal – 12h bio-friet – info

****

past activities

21 /12/ 2012 : LIEGE – Soirée de soutien aux faucheurs d’OGM de Wetteren : info ici

06/01/2013  ANTWERPEN – De BEECK, Van Diepenbeeckstraat 22: Zondag 6 januari organiseren we een info- en verkoopmoment van het befaamde FLM-bier* ‘de Maaierin’ of ‘la Facheuse’*. Dit *solidariteitsbier* wordt verkocht ten voordele van het *Belgian Field Liberation Movement*, om fondsen te werven en zo juridische en gerechtskosten te dekken. http://www.facebook.com/vzw.debeek, vzwbeek@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s