Gallery

Verklaringen van de Vrijwillige Verschijners / Déclarations des ComparantEs Volontaires

Brochure : Motivations ComparantEs Volontaires – Motivaties Vrijwillige verschijners

Lijst VV – liste CV – list: Lijst-VrijwilligeVerschijners-Wetteren

[FR dessous] – [ENG below]

Verklaring Vrijwillige Verschijners in het proces tegen de 11 van Wetteren.

Wij zijn Europese burgers van allerlei windstreken, beroepen, leeftijd en geslacht, en hebben deelgenomen aan de “grote aardappelruil” op 29 mei 2011 in Wetteren.
Sommigen waren effectief aanwezig, anderen hebben elders informatie verspreid over deze openlijke en geweldloze actie of gingen akkoord met deze actie. Wij vragen vandaag om samen berecht te worden met de 11 personen die opgeroepen werden om voor de rechtbank te verschijnen op 15 januari 2013.

Met zijn allen wilden we duidelijk maken dat we geen genetisch gemanipuleerde
aardappelen nodig hebben; er zijn immers al gezonde en goedkope aardappelvariëteiten beschikbaar die bestand zijn tegen de aardappelziekte.
Met onze actie wilden wij de politiek aanklagen, die ongewenste genetisch
gemanipuleerde organismen uit het laboratorium – waarvan de gezondheids- en
milieueffecten onvoldoende getest zijn – op de borden en de velden wil toelaten.

We verzetten ons ook tegen de steeds verdergaande privatisering en monopolisering van de voedselproductie, waarbij gewassen gepatenteerd
kunnen worden en de markt wordt bepaald door slechts enkele grote spelers.

Wij betreuren dat wetenschappelijk onderzoek onvoldoende gefinancierd wordt uit publieke middelen, en klagen aan dat wetenschappelijke instellingen daardoor afhankelijk worden van multinationale ondernemingen wiens bestaan draait om het maken van winst, ongeacht de volksgezondheid, de socio-economische gevolgen of het leefmilieu.

Of we nu in Wetteren aanwezig waren of niet, allemaal dragen we mee de
verantwoordelijkheid voor deze actie, in de overtuiging dat de wereld geen behoefte heeft aan een streven naar alsmaar grotere productiviteit en de winst van enkelen, wel aan onderzoek dat gericht is op het welzijn van iedereen.
Daarom zullen ook wij aanwezig zijn voor de rechtbank van Dendermonde, hoopvol dat het hof ons recht om mede te verschijnen zal erkennen!

WIJ ZIJN GEEN PROEFDIEREN !

4 januari 2013
De Vrijwillige Verschijners

(FR)

Déclaration des ComparantEs Volontaires dans le procès contre les 11 de Wetteren.
Nous, citoyens européens de tous horizons, de toutes professions, de tous âges et de tous sexes, avons participé au «grand échange de pommes de terre» le 29 mai 2011 à Wetteren, soit en étant présents sur le terrain, soit en diffusant l’information sur cette action publique et non violente, ou encore en étant d’accord avec les modalités de l’action. Nous demandons aujourd’hui à être jugés en même temps que les 11 personnes appelées à comparaître le 15 janvier 2013.
Nous nous sommes tous levés pour démontrer que nous n’avons pas besoin de ces variétés de pommes de terre OGM, que des variétés saines et peu onéreuses
résistantes au mildiou existent déjà.
Nous avons, par cette action, voulu dénoncer la politique mise en place pour faire ingurgiter aux citoyens européens,qui n’en veulent ni dans les champs, ni dans leurs assiettes, ces produits de laboratoire insuffisamment testés tant au niveau sanitaire qu’environnemental. Nous nous opposons également à la privatisation et la monopolisation progressive de la production alimentaire, qui donnent le pouvoir à quelques opérateurs de définir le marché et de breveter des cultures.
Nous dénonçons aussi le fait que les scientifiques, en panne de financements
publics, se retrouvent à la solde des multinationales qui ne se soucient ni de la santé publique, ni des conséquences socio-économiques, ni de l’environnement mais uniquement de leur profits.
Nous, citoyens militants ou non, sommes tous responsables d’avoir montré que
l’humanité n’a pas besoin de recherche de productivité, mais de recherche
fondamentale et appliquée pour le bien de tous et non pour le profit de quelques-uns.
Nous sommes donc présents au tribunal de Termonde, avec le ferme espoir que la justice reconnaisse notre droit à comparaître!

NOUS NE SOMMES PAS DES COBAYES!

Le 4 janvier 2013
Les ComparantEs Volontaires

 

[ENG] DECLARATION VOLUNTARY DEFENDANTS

We, European citizens of various backgrounds, professions, ages and genders, participated in the “great potato swap” in Wetteren on May 29, 2011, either by being present at this public and non-violent action, or by disseminating information about it, or by supporting the means of action taken. That is why we ask today to be judged together with the 11 persons called to appear in front of the court on 15 January 2013.

Together we wanted to show that we do not need these varieties of GM potatoes, as healthy and inexpensive varieties resistant to potato blight are already available.

We also wanted to denounce the authorities who force EU citizens to accept unwanted GM food from the laboratory on their plates and in their fields. The health and environmental impacts of GMOs have been insufficiently researched.
Lastly, we oppose the ongoing privatisation and monopolisation of food production that make crops patentable and leads to the international food markets being dominated by only a handful of corporations.

We regret that scientific research is deprived of the public funding it requires, and denounce the fact that scientific institutions therefore become dependent on multinational corporations who are only interested in profit, regardless of public health, socio-economic or environmental concerns.

Whether we were present in Wetteren or not, we all assume responsibility for this action, as we are convinced that the world does not need a drive for ever greater productivity benefiting only a few, but instead needs research conducted in the interest of the common good.

That is why we will also be present at the court of Dendermonde, in the hope that the court will recognise our right to voluntarily be judged alongside the defendants.

WE ARE NOT GUINEA PIGS!

4 January 2012

The Voluntary Defendants

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s