FLM & friends

Persoverzicht == Aperçu de presse

(FR) Seul les communiqués de presses publiés ci-dessous exprime le point de vue du FLM. TOUTES les autres expressions publiques le sont à titre individuels.
Si vous souhaitez contacter le FLM, envoyer un mail à field.liberation@gmail.com Pour le moment, les sollicitations sont innombrables, des lors veuillez s’il vous plaît préciser le plus clairement possible l’objet de votre demande. Nous nous excusons par avance si nous ne pouvons donner suite à votre demande.

(NL)  Enkel de persberichten hieronder zijn publieke standpunten van het FLM. ALLE andere publieke uitdrukkingen zijn individuele standpunten.
Indien u het FLM wilt contacteren, stuur dan een mail naar field.liberation@gmail.com. Op dit moment krijgen we enorm veel aanvragen dus gelieve uw aanvraag zo duidelijk mogelijk te formuleren. We verontschuldigen ons bij voorbaat indien we geen gevolg kunnen geven aan uw aanvraag.

Nos communiqués==Onze persberichten==Our press releases

 • 11.02.2013 PB – GGO-aardappelproces: actie voeren voor een duurzame landbouw is geen criminele daad – hier
 • 11.02.2013 CP – Procès des pommes de terre OGM : Mener des campagnes pour une agriculture durable n’est pas un crime – ici
 • 11.01.2013 PB – Field Liberation Movement nodigt iedereen uit voor echte frieten voor het gerechtshof – hier
 • 11.01.2013 CP – Le Field Liberation Movement vous invite au palais de justice de Termonde pour partager de vraies frites – ici
 • 11.12.2012 Persbericht – Brede solidariteit met de 11 veldbevrijders hier
 • 11.12.2012 Communiqué de presse –  Large solidarité avec les 11 libérateurs et libératrices de champs ici                          
 • 10.07.2012 Persbericht – 80 personen melden zich vrijwillig aan als beklaagde in het proces hier
 • 10.07.2012 Communiqué de presse – 80 personnes comparaissent volontairement au procès ici
 • 08.05.2012 Persbericht – Massale steun aan elf veldbevrijders van Wetteren bij start van proces dat actie van burgerlijke ongehoorzaamheid criminaliseert  hier
 • 08.05.2012 Communiqué de presse – Appui massif à onze libérateurs et libératrices des champs de Wetteren au début du procès qui criminalise une action de désobéissance civile ici
 • 27.04.2012 Persbericht – 9 mei – Het FLM nodigt u uit voor een: Wandeling in GGO-land hier
 • 27.04.2012 Communiqué de presse – 9 mai 2012 – Le Field Liberation Movement (FLM) vous invite à une : Balade au pays des OGM Enquête dans le berceau des OGM, la Biotech Valley, à Zwijnaarde ici
 • 23.04.2012 Persbericht 8mei – Het proces tegen 11 veldbevrijders van Wetteren gaat van start hier
 • 23.04.2012 Communiqué de presse: 8 mei – Le procès des 11 libérateurs-trices d’un champ d’ogm à Wetteren commence ici
 • 29.05.2011 Persbericht: succesvolle Veldbevrijding hier
 • 29.05.2011 Communiqué de presse: libération réussie ici
 • 26.05.2011 PERSBERICHT: Nationale GGO-Veldbevrijdingsdag: Voor duurzame landbouw met onafhankelijke boeren en boerinnen! –hier 
 • 19.05.2011 Uitnodiging voor de pers 29 mei 2011 in Wetteren: Nationale veldbevrijdingsdag van een GGO-aardappelveld – ici
 • 19.05.2011 Invitation à la presse: 29 mai 2011 à Wetteren: Journée de libération nationale d’un champ de pommes de terre OGM – ici
 • 29.04.2011 COMMUNIQUÉ DE PRESSE: “Samedi 7 mai 2011, de 13 à 16h à Kwatrecht/Wetteren: Le Field Liberation Movement organise une visite découverte du champ de pommes de terre OGM.” – ici
 • 29.04.2011 PERSBERICHT “Zaterdag 7 mei 2011, van 13 tot 16u te Kwatrecht/Wetteren: De Belgische Field Liberation Movement organiseert een ontdekkingstocht naar ggo-aardappelen.” – hier
 • 11.03.2011 COMMUNIQUÉ DE PRESSE: Le 29 Mai 2011: Journée nationale de désobéissance civile contre les pommes de terres OGM à Wetteren – ici
 • 11.03.2011 PERSBERICHT: 29 mei 2011: Nationale dag van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen ggo-aardappelen te Wetteren. – hier

Nos médias et témoignages de participants a l’action – Onze media en getuigenissen van deelnemers aan de actie

 • Photos 1 / Photos 2 /photos 3 / Photos 4 / Photos 5 /Photos 6 /Photos 7
 • Sur la journée/van de dag: Vidéo 1 /Sur la manifestation/over de betoging: Video 2 / Sur la violence de la police (Benny Hill style): Video 3 / Libérez nos sémences: Video 4
 • 11.06.2011 De Standaard ‘KULeuven maakt het debat onmogelijk’ Intervieuw Barbara Van Dyck, ontslagen onderzoekster KULeuven
 • 10.06.2011 De Morgen (p1112) : Entretien de Barbara Van Dyck “Onderzoekster Barbara Van Dyck spreekt voor het eerst sinds haar ontslag aan de KU Leuven ‘Ik ben geen ecofundamentaliste’”
 • 07.06.2011 Article XI Quand des activistes foutent une bonne BASF aux OGM
 • 03.06.2011 De Morgen Waarom wij zondag actie voerden in Wetteren. Tom Cox, burgerlijk ingenieur, doctor in de wetenschappen, onderzoeker aan het CEME; Olivier Beauchard, bioloog, onderzoeker aan de UA; Omar Jabary Salamanca, geograaf, onderzoeker aan de Ugent; Sander Jacobs, doctor in de wetenschappen, onderzoeker aan de UA; Anneleen Kenis, master in duurzame ontwikkeling en menselijke ecologie, onderzoekster aan de KULeuven; Matthias Lievens, doctor in de filosofie, onderzoeker aan de KULeuven; Kim Naudts, bioloog, onderzoekster aan de UA; Kaatje Segers, doctor in de bio-ingenieurswetenschappen, onderzoekster aan de HoGent; Johnny Teuchies, bioloog, onderzoeker aan de UA; Barbara Van Dyck, bio-ingenieur, doctor in de economische wetenschappen, onderzoekster aan de KU Leuven; David Duchan, doctor in de bio-ingenieurswetenschappen, onderzoeker aan de UGent.
 • 31.05.2011 Nord Eclair. Des élus Verts de Lille ont « fauché » des patates OGM en Belgique
 • 31.05.2011  MO* In naam van de aardappel-oorlog-actievoerders – opinie Johan D’Hulster van biotuinbedrijf “De Akelei”
 • 30.05.2011 Panik. Retour sur l’arrachage de patates OGM.
 • 30.05.2011 Ter Zake. Actievoerder en wetenschapper gaan in debat.
 • 29.05.2011 Sur le sens de l’action et les suites judiciares. Son mp3, 5 méga
 • 27.05.2011 Metrotime: Pas d’autre solution que de faucher ce champ d’OGM

II. Friends of FLM – Press overvieuw

 • Jaaroverzichten...
 • 23.12.2011 De.rechtzetting.be Milieuactitvisten vernietigen ggo-kerstbomen
 • 23.12.2011 Radio 1Son Peeters & Pichal Hoe is het nog met Barbara Van Dyck?
 • 22.12.2011 FLM Site rough-reader-on-the-new-vib-maize-crop

21.12.2011 AankondigingaanvraagVIBveldproefmetGGO-Maïs

 • decemberkrant2011WervelAardappelen&Wetenschap,BarbaraVanDyck
 • 14.12.2011DebatGentKASK‘MasterclassRealitiesRevisitedpt.2:Biopiracy&LifeboatsAnAfternoononthecommercializationofnature.PresentatiesengesprekkenmetJohanGrimonprez,Prof.SigridSterckx,FieldLiberationMovement,Agency,FoAM,ZootDerks,RobrechtVanderbeeken(moderator)andyou,theaudience.
 • 13.12.2011DebatBrussel VUBleerstoelWillyCalewaertVideoapleaforslowscienceisabellestengers – video: 1intro, 2stengers, 3stengers, 4debat
 • 9.12.2011DebatAalstinfoavondGGOsStevenDesanghere,BarbaraVanDyck,IsabelBrabant
 • 09.12.2011 FLM Site Boerensteunmand vanaf NU te bestellen – Un panier paysan de soutien, disponible dès maintenant
 • 08.12.2011 FLM Site Ghent University organises workshop on "risk communication" teaching young scientists how to sell GMO to the public
 • 30.11.2011 FLM Site Een reeks van acties op het agro-business Wereldlandbouwforum == Multiples actions face au “Forum Mondial de l’Agriculture” (WAF) FR
 • 09.11.2011 CEO Approving the GM potato: conflicts of interest, flawed science and fierce lobbying . How EFSA and BASF paved the way for controversial GM crops in the EU
 • 09.11.2011 Debat Brussel:MOdebatgenetischgemanipuleerdeofgemodificeerdeorganismen:inwiensbelang?DebatmetMarcvanMontagu:(moleculairbioloog,voorzitterEuropeseFederatievanBiotechnologie),LouisDeBruyn(VELT,werkgroepeigenzaadteelt)enDirkHolemans(directeurOIKOS).Moderator:AlmaDeWalsche(MO*).
 • 20.10.2011 DébatWetterenDebat:ggo’senonzelandbouwPanelleden:GuidoLammerant,landbouwer,enStevenDesanghere,consument.Moderator:PeterSuy,landbouwer
 • 18.10.2011DébatGentTZalwelGaanUgentOpeningsdebat:Ishetvrijeonderzoekbesmeurd?Openingsdebatoverdesubsidiëringvanuniversiteitendoorbedrijven.Met:AnnVanGysel(generalmanagerFlandersBio),SigridSterckx(bio-ethicaUGent),LievenDeCauter(cultuurfilosoofKUL),BarbaraVanDyck(FLMactiviste),EmileDeDecker(seniorexpertBASFAntwerpen);moderatiedoorAnnadeBruycker
 • 27.09.2011 FLM site Het Patattenveld van Zwijn
 • 26.09.2011PR PSA PlateformeSouverainetéAlimentaireOGM:libertéderecherche?troisfoisouiFR

26.09.2011 OverhandigingpetitieBarbaraVanDyckSlowScienceBeweging == Remise pétition Barbara Van Dyck – Slow science Movement

 • 20.09.2011PR BBL BondBeterLeefmilieuAlisdegentechnoloognogzosnel,Darwinachterhaalthemwel
 • 31.08.2011DébatGroen!ZomerweekendVidéoworkshopGGOs.BarbaraVanDyck(FLM),StevenDesanghere(FLM)enDriesLesage(UGent)metmekaaringesprekoverzinenonzinvangenetischgemanipuleerdeorganismen.
 • 31.08.2011DébatEcoloLagrandejournéedesRencontresdelécologiepolitique.9.Lamaîtrisedémocratiqueetlappropriationcollectivedesévolutionsscientifiquesettechnologiques.IntervenantSebastienDenys(FLM) FR
 • 18.08.2011 BXLLaïqueVideo “Les faucheurs volontaires d’OGM// prix citoyen radical Jaap Kruithof”
 • 31.07.2011DeWereldMorgenEenspoedcursusGGO-aardappelkunde
 • 22.07.2011 DeWereldMorgenPhotoDeWereldMorgen.be en Field Liberation Movement krijgen Prijs voor de Democratie
 • 22.07.2011DeWereldMorgenVideoVideo:UitreikingPrijsvoordeDemocratieenJaapKruithofprijs2011
 • 22.07.2011HetNieuwsbladVideoVIDEO:UitreikingPrijsvoordemocratieenJaapKruithofprijs

21.07.2011 FLM krijgtJaapKruithofprijs

 • 16.07.2011 Débat GentGentsefeestenRevolteineenaardappelveldinWetteren(Overgenetischgewijzigdeorganismen,agro-industrieenmondialevoedselproductie;biotechnologieenbiodiversiteit,onafhankelijkwetenschappelijkonderzoek,monopoliesenpatenten;burgerlijkeongehoorzaamheidenbendevorming)met a lot fof speaker from both side from Van Montagu to joris Heylen en passant par Kesteloot et pleins d’autres ...
 • 11.07.2011 FLM Site Actievoerders kamperen op terrein chemiereus BASF / Activistes campent sur terrain de BASF
 • 10.07.2011 Debate Antwerpen ClimatactieCamp
 • 07.07.2011DeWereldMorgenJurymotivatieLaureaatPrijsJaapKruithof(RechtvoordeJaapPrijs2011)
 • 01.07.2011 Inf’OGM. Une chercheuse licenciée pour avoir participer à une action anti OGM. FR
 • 27.06.2011 Débat Gent UGentHeteAardappelOntleed,Prof.GodelieveGheysen,Biologe,Ugent,Prof.ErikSwyngedouw,Geograaf&BioIngenieur,UniversityofManchester,MichielMathijs,Bioloog,Onderzoeker,Ugent,Dr.Ir.TomCox,onderzoeker,NIOO/UA
 • 23.06.2011 GM watch Anti-GM protesters descend on John Innes Centre, in Norwich
 • 17.06.2011 PR BBLBondBeterLeefmilieuVeelvragenoverGGOs
 • 15.06.2011 HetNieuwsblad‘Frog Liberation Movement’ dropt kikkers in stadstuintje
 • 12.06.2011 FLM Site Pourquoi cette expérience est-elle négative? FR
 • 11.06.2011DeMorgenChemiereuspomptgeldinlucratieveggosandcoördinatoradviescomitéPhilippeBaret:Grootprobleemmettransparantieinggo-dossier’ “
 • 11.06.2011DeStandaardKULeuvenmaakthetdebatonmogelijkIntervieuwBarbaraVanDyck,ontslagenonderzoeksterKULeuven
 • 10.06.2011CPBartStaesMcSantoversusBioStrijdvoorduurzamelandbouwenduurzamelandbouwishetcrucialegevecht
 • 10.06.2011Bio,MijnnatuurDestemvandeboerenzelfoverGGOs
 • 08.06.2011DeWereldMorgenOverselectieveverontwaardigingenstructureelgeweld-OpinieJeroenRobbe
 • 10.06.2011DeMorgen(p1112):OnderzoeksterBarbaraVanDyckspreektvoorheteerstsindshaarontslagaandeKULeuvenIkbengeenecofundamentaliste’”
 • 07.06.2011 Bellaciao Soutenez Barbara Séralini-Vélot contre la patate OGM FR
 • 07.06.2011 ArticleXIQuanddesactivistesfoutentunebonneBASFauxOGMFR
 • 06.06.2011DeMorgenWiensbroodmeneetWetenschapperseisenopencommunicatieoveronsvoedsel SébastienDenys(filosofie),GuntherLippens(doctorindetoegepastewetenschappen),DavidHeller(doctoringeografie),SanderJacobs(ecoloog,doctorinwetenschappen).
 • 07.06.2011Radio1SonGesprekmetSigridSterckcx(professorUGent)Thebigmoneyvandebiotechnologie
 • 06.06.2011DeWereldMorgenActivismeisgeengeweld(enactivismeverdedigenalhelemaalniet)OpinieLievenDeCauter(CultuurfilosoofKULeuven),
 • 06.06.2011DeWereldMorgenDeaardappelkwestie:watuniettehorenkreegdoorJanThoelen(boerinopleiding)
 • 06.06.2011DeWereldMorgenOnafhankelijkonderzoek?DemaskersvallenafOpinieGuntherLippens
 • 06.06.2011 De Standaard Rector K.U.Leuven verdedigt ontslag Barbara Van Dyck
 • 05.06.2011 PR VELTDe patattenoorlog: Meer bioboeren reageren
 • 04.06.2011 Radio CentraalSon Het patat-debat. van Low Impact Man Steven Vromman en van cultuurfilosoof Lieven De Cauter
 • 04.06.2011 HetNieuwsblad Neem abonnement en pluk zelf jaar verse groenten. Ingenieur begint bioboerderij voor het volk.
 • 04.06.2011 De Morgen Hadden de actievoerders maar even nagedacht
 • 04.06.2011DeMorgenOrde” – Opinieoverrepressie
 • 03.06.2011 Vilt Middenveldorganisaties eisen breder debat over landbouw
 • 03.06.2011 De Standaard Genetisch gewijzigde gewassen zijn niét de oplossing voor honger en armoede Opinie Jonas Hulsens (Greenpeace)
 • 03.06.2011DeMorgenWaaromwijzondagactievoerdeninWetteren.TomCox,burgerlijkingenieur,doctorindewetenschappen,onderzoekeraanhetCEME;OlivierBeauchard,bioloog,onderzoekeraandeUA;OmarJabarySalamanca,geograaf,onderzoekeraandeUgent;SanderJacobs,doctorindewetenschappen,onderzoekeraandeUA;AnneleenKenis,masterinduurzameontwikkelingenmenselijkeecologie,onderzoeksteraandeKULeuven;MatthiasLievens,doctorindefilosofie,onderzoekeraandeKULeuven;KimNaudts,bioloog,onderzoeksteraandeUA;KaatjeSegers,doctorindebio-ingenieurswetenschappen,onderzoeksteraandeHoGent;JohnnyTeuchies,bioloog,onderzoekeraandeUA;BarbaraVanDyck,bio-ingenieur,doctorindeeconomischewetenschappen,onderzoeksteraandeKULeuven;DavidDuchan,doctorindebio-ingenieurswetenschappen,onderzoekeraandeUGent.
 • 02.06.2011IndymediaUKGMpotatodecontaminationinBelgium
 • 02.06.2011MO*Degrondvandeaardappelzaak.JanThoelenislandbouwerinopleiding
 • 02.06.2011Facebook.Eenpaarlossefloddersronddepatattenaffaire.ErikSwyngedouw,ProfessorofGeography,SchoolofEnvironmentandDevelopment,ManchesterUniversity
 • 01.06.2011DeStandaardWiewordtbetervanggos?SigridSterckxProfessorbio-ethiekaandeUGent
 • 01.06.2011DeStandaard Actievoerders,aardappelenenacademici.DeoproepvandeGentseuniversiteitomeendrachtigdevernielingvanhetggo-proefveldinWetterenteveroordelenstinktnaareenheidsdenken,vindenSergeGutwirth(VUB),DirkVoorhoof(UGent),JeanPaulVanBendegem(VUB,UGent),JennekeChristiaens(VUB)enFreddyMortier(UGent).
 • 01.06.2011VoedselteamsGGOsindePureeoverzichtsartikelenreacties

01.06.2011 Ontslag Barbara Van Dyck == Licenciement de Barbara Van Dyck

 • 31.05.2011DeWereldMorgenDekernvandeggo-zaak:deaardeisniettekoopOpiniedoorLievenDeCauter(cultuurfilosoof)
 • 31.05.2011PR BartStaesDitishetdebatdatikwilvoerennaWetteren” – opiniestuk
 • 31.05.2011LaLibreBelgiqueEnlabsencededélibérationpolitique,cetteactionillégaleétaitnécessaire. par IsabelleStengersFR
 • 31.05.2011NordEclair.DesélusVertsdeLilleont«fauché»despatatesOGMenBelgiqueFR
 • 31.05.2011 MO*Innaamvandeaardappel-oorlog-actievoerdersopinieJohanDHulstervanbiotuinbedrijfDeAkelei
 • 31.05.2011 DeMorgen p2 Is het een hipie ? Nee, het is soms zelfs een wetenschapper.
 • 30.05.2011PanikSonRetoursurlarrachagedepatatesOGM.FR
 • 30.05.2011 TerZake. Video Actievoerder en wetenschapper gaan in debat.
 • 30.05.2011DepatatvanboerJellepraktijkgetuigenisvanbioboer
 • 30.05.2011PR Middenveldorganisatieseiseneenbrederdebatoverdetoekomstvandelandbouw(Velt,Vredeseilanden,BBL,BioForum,Landwijzer)
 • 30.05.2011MO*HardopdromenvaneenbeterelandbouwopinieBioForumVlaanderenin
 • 30.05.2011 FLM site Onderzoekers zorgden voor moedwillige besmetting van omliggende aardappelvelden
 • 30.05.2011 Ferme Arc-en-ciel : OGM : désobéissance civile en droit et en devoir ! FR
 • 29.05.2011 FLM site Publiek Aardappel Dossier = Dossier Public Patates
 • 29.05.2011 Indymedia Son Sur le sens de l’action et les suites judiciares. FR
 • 29.05.2011 FLM Site Gueules de faucheuses…
 • 29.05.2011 Photos:Photos1/Photos2/photos3/Photos4/Photos5/Photos6/Photos7
 • 29.05.2011 Vidéo: Overdedag:Vidéo1/Overdebetoging:Video2/Politiegeweld(BennyHillstyle):Video3/Bevrijdonszaaigoed:Video4 Other video on Video page : https://fieldliberation.wordpress.com/toolbox/video/
 • 29.05.2011 PR FLM Persbericht:succesvolleVeldbevrijdingFR

29.05.21001GROTEAARDAPPELRUIL== GRAND ECHANGE DE PATATES

***

FLM & Friends

Where you will find the press release of FLM and communication from and around friends of FLM.

– !!!!! Only .pdf file !!!!-

[FR] La revue de presse exhaustive se trouve dans un autre document. Ce document présente une sélection partielle et une organisation partiale de l’information.
[NL] (…) Dit document geeft een overzicht van de gebeurtenissen, artikels, informatie, debatten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het FLM.

Dans ce document, vous trouverez == …

I. FLM – Communiqués de presses FLM == Persberichten FLM == FLM press releases
II. Friends of FLM – Press overvieuw
III. Slow Science & friends – Press overvieuw
IV. Palabres d’automnes – Overzicht publieke debatten GGOs & Slow Science == Revue des débats publics OGM & Slow Science
V. Avant le Grand échange de patates …
VI. En français …

– !!!!! Only .pdf file !!!!-

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s