Press review

Persoverzicht == Revue de presse

 

 • 18 .11.12 Gent Mo-debat Zin en Onzin van ggo’s in Centrale te Gent
  22 .11.12 Leuven Panelgesprek ‘Het voeren van het publieke debat’ met – Bart Caron – Naima Charkaoui – Koen Van den Broeck – Barbara Van Dyck – Kris Verhaegen (moderator)
 • 02.10.12  Antwerpen Mo-debat, Zin en onzin van geweldloze actie te Antwerpen
 • 10.08.2012 DeMorgen De goednieuwsshow rond de ggo-aardappelen is misplaatst

08.08.2012 het veld is illegaal – le champ est illégal

 • 13.07.12 deMorgen. Tachtig vrijwillige ‘bendeleden’ riskeren celstraf in aardappelproces
 • 13.07.12 LaLibre 80 prévenus volontaires au procès des anti-OGM

12.07.2012 Meer dan 80 vrijwillige verschijners – plus de 80 comparants volontaires

 • 23.06.12 Big Greenwash circus: verantwoorde’ soja en GGO’s (met Nina Holland van CEO en Europarlementslid voor Groen, Bart Staes),
 • 23.05.12 Wetteren, Vorming Plus. De aardappeloorlog 1 jaar later
 • 21.05.12 Wageningen “Beyond the commoditization of Science” Rethinking science and society relations. Grassroots science series.
 • 11.05.12 Debating collective experiments. A potato field on top of an iceberg. FWO Political Ecology Seminar, 11 May 2012, Brussels

09.05.2012 Balade // Wandeling biotechvalley Zwijnaarde
8.05.2012 Start proces aardappelactivisten// début procès patatistas

 • jaaroverzichten2011..
 • 23.12.2011 De.rechtzetting.be Milieuactitvisten vernietigen ggo-kerstbomen
 • 23.12.2011 De Morgen 180.000 euro Vlaams geld voor bewaking testveld Wetteren
 • 23.12.2011 Radio 1Son Peeters & Pichal Hoe is het nog met Barbara Van Dyck?
 • 22.12.2011 FLM Site rough-reader-on-the-new-vib-maize-crop
 • 22.12.2011 De Standaard. Eerst aardappel, dan maïs. Interview VIB doet aanvraag voor veldproef met ggo-maïs
 • 22.12.2011 De Morgen. Na de aardappeloorlog, de strijd om de megamaïs.
 • 21.12.2011 Schamper Het VIB waagt zich aan nieuwe veldproef

21.12.2011 AankondigingaanvraagVIBveldproefmetGGO-Maïs

 • decemberkrant2011WervelAardappelen&Wetenschap,BarbaraVanDyck
 • 15.12.2011 Debat Leuven Metaforum KULeuvenFinancieringenonafhankelijkheidvanonderzoek(metMinneCasteels,GeertBouckaert,JohanMartensenJanMasschelein)
 • 14.12.2011DebatGentKASK‘MasterclassRealitiesRevisitedpt.2:Biopiracy&LifeboatsAnAfternoononthecommercializationofnature.PresentatiesengesprekkenmetJohanGrimonprez,Prof.SigridSterckx,FieldLiberationMovement,Agency,FoAM,ZootDerks,RobrechtVanderbeeken(moderator)andyou,theaudience.
 • 13.12.2011DebatBrussel V UBleerstoelWillyCalewaertVideoapleaforslowscienceisabellestengers – video: 1intro, 2stengers, 3stengers, 4debat
 • 13.12.2011DebatBrusselMO*debat:Overdebegrenzingenvanvrijemeningsuiting,MaartenBoudry(filosoof,UGent),LievenDeCauter(cultuurfilosoof,RITSenKULeuven)enMichelGenet(directeurGreenpeace)
 • 9.12.2011DebatAalstinfoavondGGOsStevenDesanghere,BarbaraVanDyck,IsabelBrabant
 • 09.12.2011 FLM Site Boerensteunmand vanaf NU te bestellen – Un panier paysan de soutien, disponible dès maintenant
 • 08.12.2011 FLM Site Ghent University organises workshop on "risk communication" teaching young scientists how to sell GMO to the public
 • 08.12.2011 Debat Gent Ugent.ScienceRiskcommunication. A gathering to promote GM crops.
 • 08.12.2011 Debat BrusselsScienceBar,Prof.Dr.ir.GeertHaesaertbiowetenschappenaandeHogeschoolenUniversiteitGent,VeraDuaacademischconsulentbijhetCentrumvoorDuurzameOntwikkeling(CDO)
 • 06.12.2011 Vers l’avenir Une patate OGM résistant au mildiou FR
 • 06.12.2011Debat GentSlowScienceUgent,InleidingdoorChrisKesteloot(K.U.Leuven)PanelledenFrankDeClerck(Wiskunde,UGent)  MarcDeKesel(Filosofie,Arteveldehogeschool)ChiaLongman(VergelijkendeCultuurwetenschappen,UGent)HansNauwynck(Virologie,UGent)BarbaraVanDyck(SlowScience)ModeratorDirkHolemans(CoördinatorOikos)
 • 01.12.2011 Debat LeuvenMetaforum KULeuveCommunicatievanonderzoeksresultaten:slaateengenuanceerdeboodschapaan?(metPieterKnapen,AndréDecosterenBaldwinVanGorp)
 • 30.11.2011 FLM Site Een reeks van acties op het agro-business Wereldlandbouwforum == Multiples actions face au “Forum Mondial de l’Agriculture” (WAF) FR
 • 29.11.2011DeWereldMorgenVrijheidvanonderzoek:Vlaandereneeneilandinneoliberaleoceaan?
 • 28.11.2011 DebatLeuventSTUKLeuvenVideo:hoevrijishetacademischonderzoek?E.SwyngedouwenRectorWaerindebat
 • 24.11.2011DeWereldMorgenWetenschapenmaatschappij.Detoekomstvaneenproblematischerelatie,JohanVandeKerckhove
 • 22.11.2011 Debat Antwerpen UA GMOs: modifying organisms or livelihoods?
 • 17.11.2011 Debat LeuvenMetaforum KULeuve Moet het academisch onderzoek gestuurd worden in de richting van maatschappelijke noden? (met André Vantomme, Bart De Strooper, Reinhilde Veugelers en Chris Kesteloot)
 • 15.11.2011 Debat Louvain-L.-N. UCL : L’engagement des universitaires doit-il ménager les intérêts de l’université? Avec I. Stengers et A. Vandevelde FR
 • 10.11.2011 RadioPaniqueSon “Barbara Van Dyck et la liberté académique” FR
 • 09.11.2011 Gentech.nl Diederick Sprangers Profiteert BASF met ‘Fortuna’ van Nederlandse aardgasbaten?
 • 09.11.2011 CEO Approving the GM potato: conflicts of interest, flawed science and fierce lobbying . How EFSA and BASF paved the way for controversial GM crops in the EU
 • 09.11.2011 Debat Brussel:MOdebatgenetischgemanipuleerdeofgemodificeerdeorganismen:inwiensbelang?DebatmetMarcvanMontagu:(moleculairbioloog,voorzitterEuropeseFederatievanBiotechnologie),LouisDeBruyn(VELT,werkgroepeigenzaadteelt)enDirkHolemans(directeurOIKOS).Moderator:AlmaDeWalsche(MO*).
 • 03.11.2011Debat BrusselOnsDagelijksBroodGenoegetenvooriedereen?’op3nov,20u,RitsCafé,BrusselDirkInzé,hoogleraarmoleculaireplantenbiologieen-fysiologie(UGent).HannesIserentant,specialistoctrooiproblematiekbijhetVIB,JohanCardoen,CEOCropDesignGeertruiVanOverwalle,CentrumvanIntellectueleRechtenK.U.LeuvenDirkDraulans(Knack)modereert.
 • 03.11.2011 Débat Leuven Metaforum KULeuve ‘Academischevrijheid,maatschappelijkengagementenneutraliteitvanonderzoek(metErikSchokkaert,LucSels,PaulLemmens,HildegardeHeynenenPhilippeVanParijs)
 • Nov 2011 EOS Intervieuw. Rene Custers (VIB) ‘Nul procent risico bestaat niet’ & Janet Cotter (Greenpeace) ‘Als je een nadelig effect ontdekt, is het al te laat’
 • Nov.2011EOS,Universiteittekoop.Deel1.Onderzoekopbestelling,DieterDeCleene
 • 31.10.2011 PR BASF BASF vraagt Europese goedkeuring voor Fortuna, een ziekte-resistente consumptieaardappel
 • 25.10.2011 argusmilieu.be Jan Bosteels Het grote GGO-debat – deel 1: tegenargumenten tegen GGO’s Het grote GGO-debat: Deel 2 – Argumenten pro GGO’s
 • 20.10.2011 DébatWetterenDebat:ggo’senonzelandbouwPanelleden:GuidoLammerant,landbouwer,enStevenDesanghere,consument.Moderator:PeterSuy,landbouwer
 • 18.10.2011DébatGentTZalwelGaanUgentOpeningsdebat:Ishetvrijeonderzoekbesmeurd?Openingsdebatoverdesubsidiëringvanuniversiteitendoorbedrijven.Met:AnnVanGysel(generalmanagerFlandersBio),SigridSterckx(bio-ethicaUGent),LievenDeCauter(cultuurfilosoofKUL),BarbaraVanDyck(FLMactiviste),EmileDeDecker(seniorexpertBASFAntwerpen);moderatiedoorAnnadeBruyckere
 • 03.10.2011DeMorgen,Eenziekeuniversiteit,LucBonneux
 • 30.09.2011 VILT “Hongerprobleem los je niet op met dure ggo’s”
 • 29.09.2011DeMorgen,Steedsmeerwetenschappersverzettenzichtegenhapklaaronderzoek(overSlowScience)
 • 29.09.2011 Debat Antwerpen Reclaim Democracy Debat over democratie met Manu Claeys (stRaten-generaal), Erik De Bruyn (ROOD), Barbara van Dyck (FLM) en Francesca Vanthielen (g1000). Moderator Francine Mestrum
 • 28.09.2011DeStandaard,Wiegelooftonsnog?Universiteitteveelverwevenmetzakenwereld.FrankWillaert
 • 27.09.2011 FLM site Het Patattenveld van Zwijn
 • 27.09.2011 Radio 1 SonChristiaan Kesteloot legt slow science uit
 • 27.09.2011 LaLibre Action à la KUL contre le licenciement d’une chercheuse FR
 • 26.09.2011PR PSA PlateformeSouverainetéAlimentaireOGM:libertéderecherche?troisfoisouiFR
 • 26.09.2011 Wanttoknow.nl Wetenschappelijk medewerker op straat over GMO-standpunt!
 • 26.09.2011 Le Vif KUL : une chercheuse licenciée devant le tribunal du travail FR
 • 26.09.2011DeRedactie.beVideoProtesttegenontslagK.U.Leuven-onderzoekster
 • 26.09.2011DeWereldMorgenVideoOptochtderbozetogasinLeuven
 • 26.09.2011 Het Nieuwsblad Video Actie tijdens opening KULeuven-academiejaar tegen ontslag Barbara Van Dyck
 • 26.09.2011DeStandaardActietijdensopeningKULeuevn-academiejaartegenontslag
 • 26.09.2011DeWereldMorgenAcademicikerenrectorderugtoeuitprotestontslag
 • 26.09.2011 De Morgen Nieuw protest tegen ontslag onderzoekster Barbara Van Dyck
 • 26.09.2011 De Morgen, HetallereerstedubbelinterviewmetrectorenMarkWaer(KULeuven)enPaulVanCauwenberge(UGent)
 • 26.09.2011 PR SlowScience Leuven: Aktie tegen het ontslag van Barbara Van Dyck bij de opening van het academiejaar

26.09.2011 OverhandigingpetitieBarbaraVanDyckSlowScienceBeweging == Remise pétition Barbara Van Dyck – Slow science Movement

 • 26.09.2011 Vilt Begin van aardappelplaag op één aardappel in ggo-proef
 • 25.09.2011DeMorgen,Groen! wil beschermend statuut voor onafhankelijke onderzoekers
 • 25.09.2011 DeStandaardActietegenontslagBarbaraVanDyckbijopeningacademiejaar
 • 24.09.2011DeStandaard,DeUAhoudtvanhaarsponsors.Wiensbroodmeneetdienswoordmenspreekt!,SvenSpeybrouck
 • 22.09.2011 De Morgen Ontslagen onderzoekster daagt K.U.Leuven voor rechter
 • 20.09.2011PR BBL BondBeterLeefmilieuAlisdegentechnoloognogzosnel,Darwinachterhaalthemwel
 • 20.09.2011 HetNieuwsblad Vidéo GGO-aardappelveld in Wetteren probleemloos gerooid
 • 20.09.2011 De Morgen Ggo-aardappelveld in Wetteren probleemloos gerooid
 • 19.09.2011 Vilt Manuele oogst ggo-aardappelproefveld van start
 • 19.09.2011 HetNieuwsblad Genetisch gemodificeerd aardappelveld in Wetteren vanaf dinsdag geoogst
 • 19.09.2011 De Standaard Genetisch gemodificeerd aardappelveld in Wetteren vanaf dinsdag geoogst
 • 19.09.2011 De Morgen Ggo-aardappelveld in Wetteren wordt morgen geoogst
 • 16.09.2011 PR ILVO Veldproef GGO aardappelen in Wetteren: Zorgvuldige oogst en laatste monsternames. Analyses en nazorg. Persbericht ILVO, in naam van consortium met bovenstaande wetenschappelijke partners
 • 15.09.2011 PR SlowScience Aktie tegen het ontslag van Barbara Van Dyck bij de opening van het academiejaar in Leuven. Action contre le licenciement de Barbara Van Dyck à Leuven à l’occasion de la rentrée académique.
 • 15.09.2011deMorgen,MaaktontslagenLeuvenseonderzoeksterkansvoorrechter?
 • 14.09.2011 deMorgen,OnderzoeksterVanDyckbrengtontslagalsnogvoorrechter. Open brief van Barbara Van Dyck
 • 14.09.2011 PR VELTGGOsgeenoplossingoplangetermijn?
 • 14.09.2011DeStandaardActivisten,geenterroristenOpinieDirkVoorhoofenSergeGutwirth
 • 14.09.2011DeMorgenHetéchtegeweldvindtplaatsnadeaardappelveldslagOpinievanHildeHeynenenFrankMoulaert
 • 11.09.2011BoerenstebuitenVideo Woord-wederwoord:BioforumversusVIB
 • 08.09.2011 BTS Blog What do they really think about GM food? Young scientist on pro-GM communication
 • 07.09.2011 PR Bart Staes. Uitspraak Europees Hof rond GGO-besmetting van honing doorprikt een mythe van de biotech-lobby
 • 07.09.2011VILTWeerstandggoslaaitopennahoning-arrestvanEU-hof
 • 02.09.2011 DeWereldMorgen De Alledaagse Apocalyps: van Nine-Eleven tot de Arabische lente Book Lieven de Cauter
 • 31.08.2011Oikos EenhightechensociaalalternatiefvoorGGOs
 • 31.08.2011DébatGroen!ZomerweekendVidéoworkshopGGOs.BarbaraVanDyck(FLM),StevenDesanghere(FLM)enDriesLesage(UGent)metmekaaringesprekoverzinenonzinvangenetischgemanipuleerdeorganismen.
 • 31.08.2011DébatEcoloLagrandejournéedesRencontresdelécologiepolitique.9.Lamaîtrisedémocratiqueetlappropriationcollectivedesévolutionsscientifiquesettechnologiques.IntervenantSebastienDenys(FLM) FR
 • 27.08.2011 EOS Aardappelplaag in ggo-veld Wetteren
 • 26.08.2011 Het Nieuwsblad Begin aardappelziekte op ggo-aardappelveld in Wetteren
 • 25.08.2011 PR Dirk Peeters Dirk Peeters Veldproef GGO-aardappelen Wetteren – Steun
 • 23.08.2011 Blog de Paul Jorion Slow Science – La désexellence, par Olivier P. Gosselain
 • 23.08.2011 Vilt “Consument zal bepalen of ggo-aardappel geteeld wordt”
 • 18.08.2011 BXLLaïqueVideo “Les faucheurs volontaires d’OGM// prix citoyen radical Jaap Kruithof” FR
 • 16.08.2011 Boerderij 96 In 2012 GMO-teelt in Nederland
 • 16.08.2011 DeMorgen KUL-rector praat met ontslagen Barbara Van Dyck
 • 12.08.2011 HetNieuwsblad Aardappelproef is succes ondanks verwoestende raid
 • 11.08.2011 PR Consortium Bemoedigende (tussentijdse) resultaten in de Wetterse veldproef met Phytophthora-resistente GGO-aardappelen . Persconferentie en demonstratie op het proefveld
 • 11.08.2011 Vilt Ggo-aardappelen blijken bestand tegen aardappelziekte
 • 11.08.2011 VRTVidéo Geen plaag op ggo-aardappelen
 • 11.08.2011 HetNieuwsblad Beschadigd ggo-aardappelveld in Wetteren levert toch resultaten op
 • 11.08.2011 De Standaard Beschadigd ggo-aardappelveld in Wetteren levert toch resultaten op
 • 31.07.2011DeWereldMorgenEenspoedcursusGGO-aardappelkunde
 • 27.07.2011 VILT OIVO “Consument heeft nood aan logo voor ggo’s in voeding”
 • 22.07.2011VILTFieldLiberationMovementkrijgtprijsvoorGGO-actie
 • 22.07.2011 DeWereldMorgenPhotoDeWereldMorgen.be en Field Liberation Movement krijgen Prijs voor de Democratie
 • 22.07.2011DeWereldMorgenVideoVideo:UitreikingPrijsvoordeDemocratieenJaapKruithofprijs2011
 • 22.07.2011HetNieuwsbladPrijsvoordedemocratieenJaapKruithofprijsuitgereiktaanDeWereldMorgenenFieldLiberationMovement
 • 22.07.2011HetNieuwsbladVideoVIDEO:UitreikingPrijsvoordemocratieenJaapKruithofprijs
 • 21.07.2011YouTubeVideoAVS:FieldliberationmovementkrijgtJaapKruithofprijs

21.07.2011 FLM krijgtJaapKruithofprijs

 • 18.07.2011DeWereldMorgenEersteGentseFeestendebat:genetischemanipulatieVerslag
 • 18.07.2011DeWereldMorgenFLMwintprijsJaapKruithof
 • 16.07.2011 Débat GentGentsefeestenRevolteineenaardappelveldinWetteren(Overgenetischgewijzigdeorganismen,agro-industrieenmondialevoedselproductie;biotechnologieenbiodiversiteit,onafhankelijkwetenschappelijkonderzoek,monopoliesenpatenten;burgerlijkeongehoorzaamheidenbendevorming)metMARCVANMONTAGU(grondleggerplantenbiotechnologie;Prof.dr.emeritusUGent);GEERTANGENON(hoofddocentplantengeneticaVUBrussel;woordvoerderactieSaveOurScience);JOHANBRAECKMAN(hoofddocentwijsbegeerteUGent,bijzonderhoogleraarUniversiteitAmsterdam,oprichterDeMaakbareMens);MARLEENTEMMERMAN(GewoonhoogleraarverloskundeUGent,hoofdafdelingverloskundeUZGent;senatorSP.A);JOHANDEVREESE(bioboerenvoorzitterBioForumVlaanderen);ANDEBISSCHOP(directeurDEMOS,kenniscentrumvoorparticipatieendemocratie);DIRKPEETERS(VlaamsparlementslidGroen!);SIGRIDSTERCKX(ProfessorEthiek,VakgroepWijsbegeerte&Moraalwetenschappen,UGent;lidvanhetBelgischRaadgevendComitévoorBio-ethiek);ERICCORIJN(Cultuurfilosoof,socioloogenprofessorsocialeenculturelegeografieVUB);PIETVANTHEMSCHE(voorzitterBoerenbond);JOHANDHULSTER(bioboer);DRIESLESAGE(Prof.dr.politicologieVakgroepPolitiekeWetenschappenUGentvakgebiedmondialiseringenglobalgovernance);JORISHEYLEN(bio-ingenieurland-&bosbeheer;activistbijo.a.FriendsoftheEarth,Greenpeace,FieldLiberationMovement;werktrondlandbouwbijFriendsoftheEarthVlaanderen&Brussel,van2003tot2006Belgischvoorzitterinternationaleassociatievanstudentenlandbouwenaanverwantewetenschappen(IAAS:iaasworld.org)envertegenwoordigdedelandbouwstudentenopwereldconferentieoverhogeronderwijsvandeUNESCOvan2009);ETIENNEVERMEERSCH(moraalfilosoofem.UGent;winnaartweejaarlijksePrijsvanhetHumanisme2011;auteurvano.a.DeogenvandePanda);CHRISKESTELOOT(GewoonHoogleraarAfdelingGeografieFaculteitWetenschappen;KULeuven)
 • 15.07.2011 Velt SeizoenenHet ggo-debat Velt-leden geven hun mening
 • 11.07.2011 GM Freeze BASF Pulls the Plug on New GM Crop Development in the EU
 • 11.07.2011 FLM Site Actievoerders kamperen op terrein chemiereus BASF / Activistes campent sur terrain de BASF
 • 10.07.2011 Debate Antwerpen ClimatactieCamp
 • 09.07.2011 HetNieuwsblad Volgend jaar nieuwe proeven
 • 09.07.2011 HetNieuwsblad Gerooide aardappelen worden onmiddellijk verbrand
 • 09.07.2011 HetNieuwsblad Aardappels groeien weer na vernieling van veld
 • 09.07.2011 Het Nieuwsblad Vlijmscherpe scheermesjes beschermen Wetters aardappelveld
 • 09.07.2011 De Standaard Vlijmscherpe scheermesjes beschermen Wetters aardappelveld. Field Liberation Movement plant nieuwe acties
 • 08.07.2011DeStandaardPrijsvooraardappelactivisten
 • 07.07.2011DeWereldMorgenEndewinnaarszijnDeWereldMorgen.beenFieldLiberationMovement
 • 07.07.2011DeWereldMorgenJurymotivatieLaureaatPrijsJaapKruithof(RechtvoordeJaapPrijs2011)
 • 05.07.2011VILTKiezenvoorhorizontaalveredelderassenofvoorGGOs?
 • 05.07.2011 Het Journaal Video “Landen moeten ggo-teelt kunnen verbieden”
 • 01.07.2011 Inf’OGM. Une chercheuse licenciée pour avoir participer à une action anti OGM. FR
 • 01.07.2011DeWereldMorgenOnafhankelijkonderzoeksubsidiërendankzijtoepassingkiwimodel,OpinieDirkvanDuppen
 • 30.06.2011DeWereldMorgenWelkewetenschappelijkevrijheid?OpinievanKarimZahidi
 • 30.06.2011 EOS Universiteit en industrie: ‘Wetenschappers in constant spanningsveld’
 • 30.06.2011 Vilt Regen goed voor voldoende ziektedruk in ggo-veldproef
 • 30.06.2011 PR ILVO Persberichten GGO-aardappelveldproef Wetteren
 • 30.06.2011 DeStandaard Regen zegen voor ggo-aardappelen
 • 29.06.2011 KnackOorlog om aardappelen Waarom worden biologische aardappelen wel aanvaard, en biotechnologische niet? Met uitgebreide interviews met Godelieve Gheysen en Louis De Bruyn.
 • 29.06.2011KnackDebatovergenetischgewijzigdeaardappelen
 • 29.06.2011 MO*Deheteaardappelontleed

28.06.2011 Marsbozetogasuitgesteld

 • 28.06.2011SolidairHetideevanvrijenonafhankelijkonderzoekisnonsens-interviewmetJacquesMoriau,onderzoekeraandeULB
 • 27.06.2011 Débat Gent UGentHeteAardappelOntleed,Prof.GodelieveGheysen,Biologe,Ugent,Prof.ErikSwyngedouw,Geograaf&BioIngenieur,UniversityofManchester,MichielMathijs,Bioloog,Onderzoeker,Ugent,Dr.Ir.TomCox,onderzoeker,NIOO/UA
 • 25.06.2011 DeStandaard Rector Waer verdedigt ontslag ggo-activiste
 • 24.06.2011 DeWereldMorgen Hoe strikt is de grens tussen kruisbestuiving en GGO-technologie? Opinie door Erik Van Bockstaele (ILVO)
 • 24.06.2011DeMorgenWereonlyinitforthemoneyJean-PaulVanBendegem(VUB)
 • 23.06.2011 GM watch Anti-GM protesters descend on John Innes Centre, in Norwich
 • 23.06.2011VILTVlaamseuniversiteitenmassaalbetaalddoorindustrie
 • 23.06.2011 DeWereldMorgen Metaforum KU Leuven prikkelt debat over academische vrijheid
 • 23.06.2011 De Morgen DeverwevenheidvanonderzoekaandeVlaamseuniversiteitenmetdeindustrieisnergensterwereldgroterschreef.
 • 23.06.2011 DeMorgen Vlaamse uniefs massaal betaald door industrie
 • 23.06.2011DeMorgenOnderzoekYvesDeSmet:Gevaarschuiltingroteafhankelijkheidvanwetenschappersvanindustrie
 • 22.06.2011 DeMorgen Collega’s ontslagen KUL-onderzoekster houden betoging
 • 21.06.2011 Aardapelziekte.be Pomme de terre genetiquement modifiee: l’ AFBV solidaire avec les chercheurs qui ont vu leur essais detruits. Lobby pro-GM.FR
 • 21.06.2011 EU Parl Hearing on Cisgenesis in plant breeding: presentations Peter Vandalen
 • 21.06.2011DeMorgenWegmethekronddewetenschapDeveldproefalsgefaaldcollectiefexperimentopinieKULeuven-onderzoekers
 • 21.06.2011DeStandaardEmeritusKULeuvenvraagtherzieningontslag
 • 21.06.2011DeMorgenWegmethethekronddewetenschap.GoeleCornelissen,MathiasDecuypere,IlseGeerinck,JanMasschelein,StefanRamaekers,PeterReyskens,NickSchuermans,MaartenSimons,KatrienVanPoeck,JokeVandenabeele,JorisVliegheenDannyWildemeerschzijnallenverbondenaanhetLaboratoriumvoorEducatieenSamenlevingvandeKULeuven.
 • 20.06.2011 PR ABVV-delegatieVUB reageert op VUB-standpunt actie Field Liberation Front
 • 20.06.2011DeWereldMorgenKleinetheologievanhetactivisme.EenstandbeeldvoorBarbaraVanDyckLievenDeCauter
 • 20.06.2011 LaLibre La chercheuse licenciée se défend FR
 • 18.06.2011DeWereldMorgenWetenschapversusDemocratie,aardappelentenspijtOpinieLaszloKosolosky
 • 18.06.2011 De Standaard De aardappelveldslag Homo Economicus
 • 17.06.2011 PR BBLBondBeterLeefmilieuVeelvragenoverGGOs
 • 17.06.2011 keine-gentechnik.de Breiter Protest gegen Gentechnik-Kartoffeln auch in Belgien
 • 17.06.2011 Science Magazine Researcher sacked for role in destruction of field trial
 • 16.06.2011 DeStandaard Naamgenote Annemie Struyf wil naam weer op petitie
 • 16.06.2011 DeMorgen Hoe ggo’s de wereld helpen redden prof. Jo Swinnen & co from VIB
 • 15.06.2011DeWereldMorgenStellingenvaneenbeschaamdeprofessoroverggo-aardappelsenanderecontroversesErikSwyngedouw(Un.Manchester)
 • 15.06.2011 HetNieuwsblad Vijftien agenten voor dertig actievoerders
 • 15.06.2011 HetNieuwsblad‘Frog Liberation Movement’ dropt kikkers in stadstuintje
 • 15.06.2011 DeStandaard Annemie Struyf wil haar naam weer onder petitie
 • 15.06.2011 De Morgen Uniefs moeten samenwerken met bedrijven. Opinie door Jo Bury en Rudy Dekeyser van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)
 • 14.06.2011 DeWereldMorgen Goede bedoelingen, gevaarlijke woorden. En ook over Pascal Smet Opinie door Maarten Van Dyck
 • 14.06.2011DeMorgen “Hoe bedrijven uw eten en gezondheid beïnvloeden”
 • 12.06.2011 dehoningpot.blogspot.comDe kinderen van het korenland
 • 12.06.2011 threerottenpotatoes Geen ontslag voor onderzoekster en activiste Barbara van Dyck! Launch of the site and release of the petition. ReinstateherNow!Petitietegenhetontslag(inFR,ES,EN,DE)metinteressantelinksPetitionwithinterestingreactions6000handtekeningen FR
 • 12.06.2011 FLM Site Pourquoi cette expérience est-elle négative? FR
 • 11.06.2011. threerottenpotatoes OpenbriefaandeRectorendeLedenvandeAcademischeRaad,AlbertMartens,Ere-hoogleraarFSW,K.U.Leuven
 • 11.06.2011DeMorgenChemiereuspomptgeldinlucratieveggosandcoördinatoradviescomitéPhilippeBaret:Grootprobleemmettransparantieinggo-dossier’ “
 • 11.06.2011DeStandaardKULeuvenmaakthetdebatonmogelijkIntervieuwBarbaraVanDyck,ontslagenonderzoeksterKULeuven
 • 10.06.2011 logica.ugent.be Report ‘Science versus Democracy?’ workshop by Laszlo Kosolosky
 • 10.06.2011 nieuwpierke.be Wat als … ggo’s communistisch waren?
 • 10.06.2011CPBartStaesMcSantoversusBioStrijdvoorduurzamelandbouwenduurzamelandbouwishetcrucialegevecht
 • 10.06.2011Bio,MijnnatuurDestemvandeboerenzelfoverGGOs
 • 10.06.2011 MO* Het ethische en maatschappelijke nadeel van het ontslag van KUL-onderzoekster Barbara Van Dyck
 • 10.06.2011deredactie.beEenbreedenhoogstaandGGO-debat,geenrepressie,OpinieDriesLesage(UGent),
 • 10.06.2011DeStandaardWatgroeiterophetproefveldinWetteren?surlessaiendommagé.
 • 10.06.2011 DeStandaard In de aarde van Wetteren. Gemanipuleerde aardappels zijn net zo goed marketing als wetenschap
 • 10.06.2011DeStandaardNeenaanhetontslag,honderdenwetenschappersopdebarricaden(depetitie)
 • 10.06.2011DeMorgen(p1112):OnderzoeksterBarbaraVanDyckspreektvoorheteerstsindshaarontslagaandeKULeuvenIkbengeenecofundamentaliste’”
 • 10.06.2011DeMorgenLeuvenserectorheeftmeerdanéénplantuitgetrokken*lettreouverteaurecteurdemandantlaréintégrationdeBarbaraVanDyck:EvaBrems(hoogleraar,UGent),SergeGutwirth(hoogleraar,VUB),DirkVoorhoof(buitengewoonhoogleraar,UGent),IlkeAdam(onderzoeker,VUB),HannesCannie(onderzoeker,UGent),InekeCasier(onderzoeker,VUB),JennekeChristiaens(hoofddocent,VUB),GiselleCorradi(onderzoeker,UGent),PaulDeHert(hoofddocent,VUB),ElsDumortier(docent,VUB),JacquesEnglebert(hoogleraarULBenUMons),BenoîtFrydman(gewoonhoogleraar,ULB),YvesHaeck(docent,UGent),LaurensLavrysen(onderzoeker,UGent),MichèleMorel(onderzoeker,UGent),SaïlaOuald-Chaib(onderzoeker,UGent),MarcPallemaerts(docent,ULB),YvesPoullet(rector,FUNDPNamur),StijnSmet(onderzoeker,UGent),StefaanSmis(docent,VUB),LieveStevens(onderzoeker,UGent),AlexandraTimmer(onderzoekerUGent),JozefienVanCaeneghem(onderzoeker,VUB),GuidoVanLimberghen(decaan,VUB),MathiasVermeulen(onderzoeker,VUB),PatrickWautelet(hoogleraar,ULiège),ChrisWiersma(onderzoeker,UGent)*
 • 09.06.2011 Boerenstebuiten Vidéo Video vernieling aardappelveld
 • 09.06.2011CourrierInternationalpage2BataillepourunchampdepatatesFR
 • 09.06.2011 De Wereld Morgen Nog meer hete aardappelen: over de vrije meningsuiting en het hellend vlak Opinie door Maarten Boudry, Johan Braeckman
 • 09.06.2011 BernardMazijnUgentWetenschappersmisbruikenhetpredicaatvrijonderzoek
 • 08.06.2011DeWereldMorgenOverselectieveverontwaardigingenstructureelgeweld-OpinieJeroenRobbe
 • 08.06.2011Radio1RTBFSonHommageàlapommedeterreChroniquePaulHermantFR
 • 08.06.2011 DeWereldMorgen “Vreemd dat de KUL-overheid daar zo probleemloos overheen stapt”
 • 08.06.2011DeWereldMorgenWetenschapslasteringalsnieuwopiniedelictreactieSergeGutwirth
 • 08.06.2011 HetNieuwsblad FLM strooide zout op ggo-aardappelen. Ilvo weerlegt beschuldigingen stuifmeelverspreiding.
 • 08.06.2011DeStandaardActivistenstrooidenzoutopdepatatten
 • 07.06.2011 PR LBC-KULeuven publiceert standpunt
 • 07.06.2011 DeWereldMorgen Activisme en het hellende vlak. Opinie door Maarten Van Dyck
 • 07.06.2011DeWereldMorgenWaaromhetontslagvaneenKUL-onderzoekstermoreelénmaatschappelijkonverantwoordisNicoleNote,PieterMeursenKarenDeLoozezijnonderzoekersbijhetCentrumLeoApostel,VUB
 • 07.06.2011 Bellaciao Soutenez Barbara Séralini-Vélot contre la patate OGM FR
 • 07.06.2011 ArticleXIQuanddesactivistesfoutentunebonneBASFauxOGMFR
 • 07.06.2011 PR Consortium Onderzoekers ggo-veldproef mengen zich in ggo-debat
 • 07.06.2011 Radio1 Son Peeters & Pichal. Is het ontslag van activiste Barbara Van Dyck terecht
 • 07.06.2011Radio1SonGesprekmetSigridSterckcx(professorUGent)Thebigmoneyvandebiotechnologie
 • 07.06.2011 HetNieuwsblad Aardappelactivisten bestrooiden veld met keukenzout
 • 07.06.2011DeStandaardAardappelactivistenbestrooidenveldmetkeukenzout
 • 06.06.2011 BELGA “KUL-wetenschappers hebben respect voor elkaars onderzoek” (rector Mark Waer) LEUVEN
 • 06.06.2011DeMorgenWiensbroodmeneetWetenschapperseisenopencommunicatieoveronsvoedsel SébastienDenys(filosofie),GuntherLippens(doctorindetoegepastewetenschappen),DavidHeller(doctoringeografie),SanderJacobs(ecoloog,doctorinwetenschappen).
 • 06.06.2011CPDirkpeeters (Groen!)Petitietegenontslagonderzoekster
 • 06.06.2011ApacheEenpatentopeenonafhankelijkpatattenveld
 • 06.06.2011DeWereldMorgenActivismeisgeengeweld(enactivismeverdedigenalhelemaalniet)OpinieLievenDeCauter(CultuurfilosoofKULeuven),
 • 06.06.2011DeWereldMorgenDeaardappelkwestie:watuniettehorenkreegdoorJanThoelen(boerinopleiding)
 • 06.06.2011DeWereldMorgenOnafhankelijkonderzoek?DemaskersvallenafOpinieGuntherLippens
 • 06.06.2011 Schamper.beGeen sancties voor FLM-sympathisanten door UGent
 • 06.06.2011 De Standaard Protest tegen ontslag onderzoekster KU Leuven
 • 06.06.2011 De Standaard Rector K.U.Leuven verdedigt ontslag Barbara Van Dyck
 • 05.06.2011 Clint.beVidéo Militante onderzoekster K.U.L. ontslagen
 • 05.06.2011 PR VELTDe patattenoorlog: Meer bioboeren reageren
 • 05.06.2011 HetNieuwsblad Petitie opgestart voor ontslagen onderzoekster K.U.Leuven
 • 05.06.2011 De Standaard Petitie opgestart voor ontslagen onderzoekster K.U.Leuven
 • 04.06.2011 DeWereldMorgen Grenzen aan engineering? Opinie door Matthias Lieven
 • 04.06.2011 Radio CentraalSon Het patat-debat. van Low Impact Man Steven Vromman en van cultuurfilosoof Lieven De Cauter
 • 04.06.2011 HetNieuwsblad Neem abonnement en pluk zelf jaar verse groenten. Ingenieur begint bioboerderij voor het volk.
 • 04.06.2011 De Standaard Barbertje moet hangen. Inquisitie in naam van de gentechnologie. Eric Corijn wil niet meer met de KU Leuven samenwerken zolang Barbara Van Dyck ontslagen blijft. In naam van de vrije wetenschap.
 • 04.06.2011 De Morgen Hadden de actievoerders maar even nagedacht
 • 04.06.2011DeMorgenOrde” – Opinieoverrepressie
 • 03.06.2011 PR KUL BELGA K.U.Leuven ontslaat onderzoekster voor deelname actie tegen aardappelproefveld LEUVEN .
 • 03.06.2011 Vilt Middenveldorganisaties eisen breder debat over landbouw
 • 03.06.2011 Vilt Vlaams Parlement veroordeelt gewelddadige non-ggo-actie
 • 03.06.2011 HetNieuwsblad KULeuven ontslaat activiste ggo-aardappelveld
 • 03.06.2011 De Standaard Genetisch gewijzigde gewassen zijn niét de oplossing voor honger en armoede Opinie Jonas Hulsens (Greenpeace)
 • 03.06.2011DeMorgenWaaromwijzondagactievoerdeninWetteren.TomCox,burgerlijkingenieur,doctorindewetenschappen,onderzoekeraanhetCEME;OlivierBeauchard,bioloog,onderzoekeraandeUA;OmarJabarySalamanca,geograaf,onderzoekeraandeUgent;SanderJacobs,doctorindewetenschappen,onderzoekeraandeUA;AnneleenKenis,masterinduurzameontwikkelingenmenselijkeecologie,onderzoeksteraandeKULeuven;MatthiasLievens,doctorindefilosofie,onderzoekeraandeKULeuven;KimNaudts,bioloog,onderzoeksteraandeUA;KaatjeSegers,doctorindebio-ingenieurswetenschappen,onderzoeksteraandeHoGent;JohnnyTeuchies,bioloog,onderzoekeraandeUA;BarbaraVanDyck,bio-ingenieur,doctorindeeconomischewetenschappen,onderzoeksteraandeKULeuven;DavidDuchan,doctorindebio-ingenieurswetenschappen,onderzoekeraandeUGent.
 • 02.06.2011IndymediaUKGMpotatodecontaminationinBelgium
 • 02.06.2011MO*Degrondvandeaardappelzaak.JanThoelenislandbouwerinopleiding
 • 02.06.2011Facebook.Eenpaarlossefloddersronddepatattenaffaire.ErikSwyngedouw,ProfessorofGeography,SchoolofEnvironmentandDevelopment,ManchesterUniversity
 • 02.06.2011 HetNieuwsblad Parket onderzoekt beelden van bestorming aardappelveld
 • 02.06.2011 De Standaard Parket onderzoekt beelden van bestorming aardappelveld
 • 01.06.2011 Jommeke Aardappelprotest eindig in verlsag
 • 01.06.2011 CP ILVO GGO-aardappelveldproef versus veldbevrijders,veldbevrijders versus collectieve verontwaardiging
 • 01.06.2011 HetNieuwsblad OPEN BRIEF. Een aanval op de wetenschap. De Vlaamse rectoren klagen de Field Liberation Movement aan.
 • 01.06.2011 HetNieuwsblad Rectoren veroordelen Field Liberation Movement in open brief
 • 01.06.2011 HetNieuwsblad KULeuven beraadt zich over sanctie medewerkers
 • 01.06.2011 HetNieuwsblad Turtelboom: ‘Vreedzame activisten worden ordinaire relschoppers’
 • 01.06.2011DeStandaardWiewordtbetervanggos?SigridSterckxProfessorbio-ethiekaandeUGent
 • 01.06.2011DeStandaard Actievoerders,aardappelenenacademici.DeoproepvandeGentseuniversiteitomeendrachtigdevernielingvanhetggo-proefveldinWetterenteveroordelenstinktnaareenheidsdenken,vindenSergeGutwirth(VUB),DirkVoorhoof(UGent),JeanPaulVanBendegem(VUB,UGent),JennekeChristiaens(VUB)enFreddyMortier(UGent).
 • 01.06.2011VoedselteamsGGOsindePureeoverzichtsartikelenreacties

01.06.2011 Ontslag Barbara Van Dyck == Licenciement de Barbara Van Dyck

 • 31.05.2011DeWereldMorgenDekernvandeggo-zaak:deaardeisniettekoopOpiniedoorLievenDeCauter(cultuurfilosoof)
 • 31.05.2011PR BartStaesDitishetdebatdatikwilvoerennaWetteren” – opiniestuk
 • 31.05.2011 LaLibreBelgiqueLespommesdeterredeladiscordeFR
 • 31.05.2011 DeTijdVernielingGGO-aardappelveldopentdebatduurzamelandbouw
 • 31.05.2011LaLibreBelgiqueEnlabsencededélibérationpolitique,cetteactionillégaleétaitnécessaire. par IsabelleStengersFR
 • 31.05.2011NordEclair.DesélusVertsdeLilleont«fauché»despatatesOGMenBelgiqueFR
 • 31.05.2011 MO*Innaamvandeaardappel-oorlog-actievoerdersopinieJohanDHulstervanbiotuinbedrijfDeAkelei
 • 31.05.2011 HetNieuwsblad KULeuven hoort onderzoekers woensdag
 • 31.05.2011 HetNieuwsblad Milieuactivisten viseren populierenbos
 • 31.05.2011 HetNieuwsblad De meest gehate groepering van het land
 • 31.05.2011 De Standaard.be chatsessie met Prof. Lieve Gheysen op de standaard.be
 • 31.05.2011 De Standaard Milieuactivisten viseren populierenbos Andere Vlaamse veldproef nu ook in gevaar
 • 31.05.2011 De Standaard Van politieke sambaband tot clownleger Het verhaal
 • 31.05.2011 De Standaard Belangrijkste actievoerders in Wetteren
 • 31.05.2011 De Standaard KULeuven hoort onderzoekers woensdag
 • 31.05.2011 De Standaard Wil je discussie over ggo’s? Discussieer dan! Opinie door MARLEEN TEMMERMAN en PATRICIA CEYSENS
 • 31.05.2011 De Standaard ‘Normaal wetenschappelijk resultaat onmogelijk’ REPORTAGE Wetenschappers meten schade op na raid op aardappelveld
 • 31.05.2011 De Standaard Meerderheid Vlamingen is pro genetisch gemodificeerde organismen
 • 31.05.2011 De Standaard To g or not to g DE BEZWAREN VAN DE MILIEUACTIVISTEN DOORGELICHT
 • 31.05.2011 DeMorgen p2 Is het een hipie ? Nee, het is soms zelfs een wetenschapper.
 • 31.05.2011 De Morgen De eeuwige onderschatting van emopolitiek
 • 31.05.2011 De Morgen Aan dit aardappelveld kleeft geen onrecht. Opinie John Braeckman (UGent) over het vernielde aardappelveld in Wetteren.
 • 30.05.2011PanikSonRetoursurlarrachagedepatatesOGM.FR
 • 30.05.2011 TerZake. Video Actievoerder en wetenschapper gaan in debat.
 • 30.05.2011DepatatvanboerJellepraktijkgetuigenisvanbioboer
 • 30.05.2011PR Middenveldorganisatieseiseneenbrederdebatoverdetoekomstvandelandbouw(Velt,Vredeseilanden,BBL,BioForum,Landwijzer)
 • 30.05.2011MO*HardopdromenvaneenbeterelandbouwopinieBioForumVlaanderenin
 • 30.05.2011MO*IndePureeOpinieStevenVromman
 • 30.05.2011 PR KUL BELGA Ggo-aardappelveld: KUL neemt maatregelen tegen personeelslid dat FLM verdedigde BRUSSEL
 • 30.05.2011BlogJanDeZutterHoedepatattenpolitieonskangeruststellen
 • 30.05.2011 FLM site Onderzoekers zorgden voor moedwillige besmetting van omliggende aardappelvelden
 • 30.05.2011 Ferme Arc-en-ciel : OGM : désobéissance civile en droit et en devoir ! FR
 • 30.05.2011 HetNieuwsblad Nutteloze tegenbetoging
 • 30.05.2011 HetNieuwsblad Bioboer in spe
 • 30.05.2011 HetNieuwsblad Pro-ggo-boer betreurt vernietiging veldproef
 • 30.05.2011 HetNieuwsblad ‘Slechts 20 procent van aardappelplanten vernietigd’
 • 30.05.2011 HetNieuwsblad UGent onderneemt gerechtelijke stappen tegen aardappelactivisten
 • 30.05.2011 HetNieuwsblad ‘Actievoerders aardappelveld worden vervolgd’
 • 30.05.2011 HetNieuwsbladKeulen: ‘Ecofundamentalisme dat berecht moet worden’
 • 30.05.2011 HetNieuwsblad ‘Bart Staes, dat meen je toch niet?’
 • 30.05.2011 HetNieuwsblad Staes (Groen!) heeft begrip voor actie op aardappelveld
 • 30.05.2011 De Standaard Staes (Groen!) heeft begrip voor actie op aardappelveld
 • 30.05.2011 De Standaard ‘Bart Staes, dat meen je toch niet?’
 • 30.05.2011 De Standaard ‘Actievoerders aardappelveld worden vervolgd’
 • 30.05.2011 De Standaard De aardappel van de toekomst
 • 30.05.2011 De Standaard ‘Deze aardappels zijn we kwijt’ Ggo-aardappelveld in Wetteren vernield ondanks politiemacht
 • 30.05.2011 De Standaard‘Een trieste dag voor de wetenschap’
 • 30.05.2011 De Standaard UGent onderneemt gerechtelijke stappen tegen aardappelactivisten
 • 30.05.2011 De Standaard ‘Slechts 20 procent van aardappelplanten vernietigd’ Vlaamse regering maakt geld vrij voor herstel
 • 30.05.2011 De Morgen Vernielers ggo-aardappelveld vervolgd voor bendevorming
 • 30.05.2011 De Morgen Lieten maakt 250.000 euro vrij voor ggo-aardappelveld
 • 30.05.2011 De Morgen Wetteren: KUL neemt stappen tegen eigen onderzoekster
 • 30.05.2011 De MorgenVideo UGent dagvaardt actievoerders
 • 30.05.2011 De Morgen Groen! neemt afstand van uitspraken Bart Staes
 • 29.05.2011 Facebook Launch of the Facebook group Save Our Science – Stop violence against science. Huge debate there.
 • 29.05.2011 Genslijst Linkse aardappelfundies slopen genetisch proefveld
 • 29.05.2011 Le Vif BELGA Wetteren: champ de pommes de terre OGM endommagé par des militants écologistes FR
 • 29.05.2011 VTMVideo 250 man vernielen proefveld
 • 29.05.2011 HetNieuwsblad Actievoerders spreken over ‘vreedzaam’ succes
 • 29.05.2011 HetNieuwsblad N-VA hekelt Wetterse burgemeester
 • 29.05.2011 HetNieuwsblad GGO-wetenschappers ‘diep geschokt’ door agressieve actie
 • 29.05.2011 HetNieuwsbladKris Peeters betreurt vernieling GGO-aardappelveld
 • 29.05.2011 De Standaard N-VA hekelt Wetterse burgemeester
 • 29.05.2011 De StandaardGGO-wetenschappers ‘diep geschokt’ door agressieve actie
 • 29.05.2011 De Standaard Actievoerders spreken over ‘vreedzaam’ succes
 • 29.05.2011 De StandaardKris Peeters betreurt vernieling GGO-aardappelveld
 • 29.05.2011 De Morgen Vidéo Actievoerders bestormen en vernielen ggo-aardappelveld
 • 29.05.2011 FLM site Publiek Aardappel Dossier = Dossier Public Patates
 • 29.05.2011 Indymedia Son Sur le sens de l’action et les suites judiciares. FR
 • 29.05.2011 FLM Site Gueules de faucheuses…
 • 29.05.2011 Photos:Photos1/Photos2/photos3/Photos4/Photos5/Photos6/Photos7
 • 29.05.2011 Vidéo: Overdedag:Vidéo1/Overdebetoging:Video2/Politiegeweld(BennyHillstyle):Video3/Bevrijdonszaaigoed:Video4 Other video on Video page : https://fieldliberation.wordpress.com/toolbox/video/
 • 29.05.2011 PR FLM Persbericht:succesvolleVeldbevrijdingFR

29.05.21001GROTEAARDAPPELRUIL== GRAND ECHANGE DE PATATES

 • 28.05.2011 PR CEVCCoordination Européenne Via CampesinaCommuniquédesoutienFR
 • 28.05.2011 HetNieuwsblad De clash om de best bewaakte patatjes ter wereld
 • 28.05.2011Het Nieuwsblad, Wie tegen genproeven is, is tegen de vooruitgang
 • 28.05.2011 De Standaard Aardappeloorlog in Wetteren. Genetisch gemodificeerde gewassen: wie is er bang van Frankensteinvoedsel?
 • 27.05.2011FlandersToday:Opinion,NotsosweetthoseGMpotatos?
 • 27.05.2011 LandbouwlevenWetenschappers plannen actie ‘voor de vrijheid van wetenschap’ in Wetteren
 • 27.05.2011 DeWereldMorgen Opinie door Piet Vanthemsche GGO-aardappelen: laat wetenschappelijke experimenten hun werk doen
 • 27.05.2011 Radio 1 Son Petters & Pichal Genetisch gemanipuleerde aardappeloorlog
 • 27.05.2011 De Tijd Toch geen schatjes, die biotechpatatjes?
 • 27.05.2011Metrotime:PasdautresolutionquedefauchercechampdOGM FR
 • 26.05.2011 Indymedia Mag er even wat zand in de gentech-machine? Joke Paret
 • 26.05.2011 PR FLMNationaleGGO-Veldbevrijdingsdag:Voorduurzamelandbouwmetonafhankelijkeboerenenboerinnen!FR
 • 25.05.2011 BioforumInvoerGGOsvormtbedreigingbiologischelandbouw
 • 24.05.2011 Belga“Veldproeffeest” op dag dat veldbevrijders ggo-aardappelveld willen vernietigen
 • 24.05.2011 VILT-webpagina, Wetenschap verdedigt ggo-veldproef met Save Our Science
 • 24.05.2011 De Standaard, Ruzie rond ggo-aardappelveld
 • 23.05.2011 PR MAP MouvementdActionPaysanne(small-farmersorganisation,MAP,memberofLaViaCampesina)supportstheactionandrejectsGMOs.FR
 • 21.05.2011RadioCentraalSonPatat!FLMenVIBindiscussie
 • 21.05.2011 HetNieuwsblad Invoer ggo’s vormt bedreiging voor biologische landbouw
 • 19.05.2011 Site FLM A map …
 • 19.05.2011 PR FLM Uitnodigingvoordepers29mei2011inWetteren:NationaleveldbevrijdingsdagvaneenGGO-aardappelveld FR
 • 16.05.2011 FLM site Uitnodiging aan docenten en onderzoekers
 • 16.05.2011 FLM site Over de ‘vernietiging’ // A propos des ‘destructions’
 • 11.05.2011 Facebook Launch of the Facebook event Save our sciences. Huge debate over there.
 • 11.05.2011 De Wereld Morgen Watisermismetgentech-aardappelen?InterviewmetJokeParet
 • 09.05.2011 HetNieuwsblad Vreedzame ‘patattendialoog’ Ondanks toenadering gaat actiecomité eind mei toch GGO-veld bestormen
 • 08.05.2011TVOostVidéoonthediscussionbetweenILVOandsomeactivistsaroundthefield

07.05.2011 GeneSpotting Wetteren

 • 06.05.2011 De Wereld Morgen DeFieldLiberationMovement:wiebedreigtwie?
 • 06.05.2011DeStandaardOpinieOorlogomaardappelenAlsoinVilt.
 • 05.05.2011DeWereldMorgenVidéo:Gentech-veldbeschotenmetbio-aardappelen
 • 05.05.2011Radio1Peeters&PichalhaveaninterestingchatwithUGent
 • 05.05.2011DeMorgenBewakingvooraardappelveldAussisurZapLog.nl
 • 05.05.2011HetNieuwsbladVeiligheidsagentenpatrouillerendeklokrondopaardappelveld.Desphotospassionnantesdunprésuméagentsecretetduneboiteblanche,peutêtreunealarme.
 • 04.05.2011DeRedactieVideooverdestartvandeproef
 • 04.05.2011AgriPressActiestegenggo-aardappelinLelystad
 • 04.05.2011ViltVlaandereniswereldspeleropvlakvanggo-onderzoek
 • 04.05.2011Belg.berapporteertoverdestartvandeproefVeldproefmetgenetischgewijzigdeaardappeleninWetteren
 • 04.05.2011VILTkondigtdestartveldproefaardappelenvandetoekomstaan” – “Veldproefmetggo-aardappelenvanstartinWetterenLotofpicturesfromtheday.
 • 04.05.2011LandbouwlevenTerwijldeGG-aardappelendegrondingaanstellenGreenpeaceBelgium,BioForumVlaanderen,BondBeterLeefmilieu,Velt,Wervel,Vredeseilanden,Landwijzerdatdeveldproevenonwenselijkenzinlooszijn.Volgensmilieuorganisaties,veldproefmetggo-aardappelenhelemaalnietnodig21.05.2011 De Morgen Wetenschappers plannen ‘tegenbetoging’ op aardappelveld
 • 04.05.2011EOSPatatjeoorlog
 • 04.05.2011LaLibrePommesdeterreOGMàWetteren:leschampssoussurveillanceFR
 • 04.05.2011AVSVidéo: DeschaduwvandeFieldLiberationMovementoverdeggo-pattattenplant
 • 04.05.2011Gentblogsaboutthepotatoes
 • 04.05.2011HLN.beobservesthepermanentsurveillanceofthepotatofield.Bewakingvooraardappelveld
 • 04.05.2011Landbouwlevenalsonotedthestrangelyheavysecuritymeasuresonapotatofield.Veldproefmetgenetischgewijzigdeaardappelenaangeplant.

04.05.2011 Aanplanting aardappelen == Plantation des patates

 • 30.04.2011DeStandaardBigarticleaboutradicalenvironmentalactivism,withquitesomespacefortheBellgianFLM
 • 29.04.2011 PR FLMZaterdag7mei2011,van13tot16uteKwatrecht/Wetteren:DeBelgischeFieldLiberationMovementorganiseerteenontdekkingstochtnaarggo-aardappelen.FR
 • 28.04.2011LandbouwlevenCommissieLandbouwbetreurtoproepomveldproefggo-aardappelentevernietigen.
 • 27.04.2011 Vlaamsraad Commissie Landbouw betreurt oproep om veldproef ggo-aardappelen te vernietigen
 • 27.04.2011Knack,pdf2,pdf3.SmallarticlewithinterviewwithsofromBelgianFLM(Alleenmultinationalsprofiteren)underabiggerinterviewwithGodelieveGheysenwhodreamsofcreatinggmotomatoeswithbrocolliqualitiessothatbrocolli-haterscanenjoyallthebestofbroccoliwithouthavingtoeatit(Alseuropavoorggoskiest,zalAfrikavolgens).LievealsogivesherremarksonFLM.
 • 27.04.2011VILTOproeptotvernielenggo-veldproefiseenstaptever
 • 27.04.2011routeyou.comGreat!BiketourtoWetteren.
 • 24.04.2011 Site FLM Le consortium invite le FLM à une table ronde. RéponsedeJoke:LeFieldliberationinviteleVIBàunediscussionpubliqueautourdesessaisdepommesdeterreOGMLe4mai,ilsrépondentnon” – Jokesréponddommage” – Inextremis,le6,ilsacceptentdenvoyerdesreprésentants. FR
 • 23.04.2011HetNieuwsbladNationaledagvanburgerlijkeongehoorzaamheidop29meiinWetteren.BelgianFieldLiberationMovementgaataardappelveldaanMariagaardontsmetten.
 • 21.04.2011FarmertoFarmerVideo ThetruthaboutGM-crops:videooverdeervaringindeVS
 • 21.04.2011 Youtube Video Bye Bye GGO * Wetteren – 29 Mei 2011 FR
 • 17.04.2011 FLM site Waarom het patattenveld niet moet doorgaan… FR
 • 07.04.2011 Facebook Event: De Grote Aardappelruil / Le Grand Echange de Patates / Big Potato Swap
 • 06.04.2011LowImpactMan.InterestingdiscussiononouractionontheblogoftheLowImpactMan.
 • 18.O3.2011AgripressBoerenbondstandpuntoverggo-veldproefaardappelen
 • 16.03.2011VILTGroen!schaartzichachterverzettegenggo-proefveld
 • 14.03.2011Landbouwleven.Actievoerderswillenveldggo-aardappeleninWetterenvernielen
 • 14.03.2011VILTOnbekendenroepenoptotvernielenggo-veldproef
 • 13.03.2011mensbrugghe.bePatattenveld
 • 12.03.2011HetNieuwsbladActietegenveldproevenmetgenetischgewijzigdeaardappelen.Milieuactivistenkondigenaardappelslagaaninmei.
 • 12.03.2011DeMorgenFieldLiberationMovementtrektenstrijdetegenggos.ActiegroepwilgemodificeerdaardappelveltUGentvernietigen.

11.03.2011 FLM annonce une journée contre les patates OGM

 • 11.03.2011 PR FLM: 29 mei 2011: Nationale dag van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen ggo-aardappelen te Wetteren. FR
 • 09.03.2011VoedselteamWijmoetenuwgenetischgewijzigdeorganismenniet
 • 07.03.2011 PR Consortium Veldproef met genetisch gewijzigde aardappelen mag starten.
 • 07.03.2011PR NGOsVeldproefggo-aardappeleniseenzinloosrisico
 • 04.03.2011PR Greenpeace:FeuvertpourunessaienchampdepommesdeterreOGMFR
 • 04.03.2011PR SPFSantépubliqueEssaisurdespommesdeterreOGMautorisé FR
 • 02.03.2011 Zembla Financiële banden van Wageningen UR met het bedrijfsleven Een onderzoeksrapport voor Zembla
 • 16.02.2011MOWijmoetenuwggosnietopiniestukinde
 • 15.02.2011 PR Greenpeace:Expertsverdeeldoverggo-aardappelproefFR
 • 10.02.2011 De Morgen Positief advies voor proefveld met genetisch gewijzigde aardappelen
 • 10.02.2011 Vilt Bioveiligheidsraad geeft positief advies voor proef met ggo-aardappel
 • 09.02.2011 Vilt BASF mag plaagresistente ggo-aardappel testen
 • 03.02.2011 Vilt SALV en Minaraad schaven aan co-existentieregels ggo’s
 • 03.12.2010 HetNieuwsblad Patat! Greenpeace op de markt te Melle
 • 26.11.2010PR GreenpeaceZegneetegenggo-aardappeleninBelgiëFR
 • 17.11.2010 Vilt Overheid informeert over veldproeven ggo-aardappel
 • 22.09.2010 HetNieuwsblad Ggo-experiment in Wetteren leidt tot besmetting van oogst naburige boeren
 • 21.09.2010 YouTube VideoFirst Belgian meeting of Field Liberation Movement
 • 21.09.2010 IndymediaPicsField Liberation Workshop in Belgium: pix & press release
 • 15.09.2010 Le Vif Un champ de maïs OGM en Flandre contamine ses voisins FR
 • 06.09.2010PR UGentvanUGentomdesamenwerkingrondeenonderzoeksprojectnaargenetischgewijzigdePhytophthora-resistenteaardappelenaantekondigen.Erwordtbeloofddatwebijdeveldproefeenprogrammazullenkrijgenwaarbijbelangstellendendeaardappelenzelfkunnen zien, en meer kunnen leren over duurzame Phytophthora-resistentie.
 • 28.04.2010 HetNieuwsbladGenetisch gemanipuleerde maïs ingezaaid op Vantegemse akker
 • 27.04.2010 HetNieuwsblad Greenpeace zaait biologische bloemen op Wetters proefveld
 • 09.03.2010 BloomberVidéo Belgian Farmers Oppose Genetically Modified Potatoes

General press review.Only in .pdf !!!!-

(Presque) tout (Presse, communiqués, débats, blogs, autres documents,…) qui se rapporte au FLM, aux patates, aux OGM, à Barbara Van Dyck, à la liberté de la recherche et aux Slow Science, …

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s