Gallery

Oproep: 29 mei, Wetteren: Nationale veldbevrijdingsdag tegen een ggo-aardappelveld

Oproep

29 mei 2011

Wetteren: Nationale veldbevrijdingsdag tegen een ggo-aardappelveld

Wij nodigen jou, je vrienden, kennissen en netwerken van harte uit om ons te vervoegen op zondag 29 mei 2011 te Wetteren, en meer bepaald dicht bij de afrit van de E40, aan de voorkant van Mariagaard.

Hier alvast een greep uit het programma:

11u: Start boerenmarkt (zadenbeurs, info-stands, hapjes en drankjes, muziek, gesprekken met internationale gasten en randanimaties voor jong en oud,…)

11u30: Publiek debat (met oa Dirk Peeters (Groen!), Louis De Bruyn(werkgroep GGO-vrij), Esmeralda Borgo (BioForum) en Belgische, Franse en Engelse veldbevrijders 

13-14u: Persmoment over gentech en duurzame landbouw met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit het middenveld en mogelijkheid tot interviews

14u: Ludieke betoging en geweldloze actie (een alternatief wordt geplant, natuurlijk-resistente aardappelen ipv synthetische)

17u: Afsluitende Persconferentie

Wij wensen immers koste wat kost de deur gesloten te houden voor ggo-proefvelden in België. Deze proefvelden zijn volgens ons nutteloos en gevaarlijk, en een schrijnend voorbeeld van de huidige afhankelijke positie van wetenschappers ten aanzien van een agro-industrie, die haar blinde winststreven laat primeren boven het algemeen belang.

De neiging om planten genetisch te manipuleren en te patenteren is één van de symptomen van een agro-industriële visie waar wij fundamentele bezwaren tegen hebben. In tijden waarin het steeds duidelijker wordt dat de mensheid met vuur aan het spelen is, roept de agro-industrie op tot steeds groter, steeds meer chemicaliën, steeds meer risico’s en minder diversiteit. Het resultaat zien we overal rondom ons heen: kleinschalige boeren gaan overkop of moeten zich veel te diep in de schulden steken om mee te kunnen hollen, de uitputting van onze ecosystemen, bodem en waterreserves gaat steeds sneller, allerhande ziektes steken de kop op (bij planten, dieren en mensen), en onze zaden- en voedselproductie komt steeds meer in handen van een heel klein groepje agro-bedrijven, belust op schaarste en speculatie. De introductie van ggo-gewassen versterkt dit fenomeen nog eens, zonder aanwijsbare voordelen, maar met héél wat risico’s.

Wij willen met onze actie het publieke debat in België en daarbuiten aanzwengelen. Waar willen wij naartoe met onze voedselproductie? Wat is de rol van de wetenschap ten aanzien van de agro-industrie? Wat is de positie van de kleine boeren in dit verhaal? Welke risico’s wenst onze samenleving te nemen? En in wiens belang gebeurt dit alles?

Heel wat organisaties spraken intussen al hun afschuw uit tegen het ggo-aardappelveld te Wetteren, en deze duidelijke njet willen wij helpen versterken, in woord én daad (zie bijvoorbeeld een groep boeren, een schare ngo’s, een eerste politieke partij.)

*Daarom roepen wij allen (studenten, boeren, wetenschappers, natuurliefhebbers en bezorgde burgers) op om op 29 mei af te zakken naar Wetteren, maar ook om daarvoor en daarna hun stem te verheffen en duidelijk te maken dat de deur absoluut gesloten moet blijven voor ggo-proefvelden.*

De juridische consequenties voor zij die effectief overgaan tot het uittrekken van enkele ggo-aardappelplantjes zijn relatief onbekend. Maar we weten wel dat met hoe meer we zijn, hoe lichter de (individuele) straffen worden, en we willen bij deze ook een zeer warme oproep doen tot het vormen

van solidariteitsnetwerken, die de veroordeelden financieel willen bijstaan bij het betalen van hun geldstraffen. ALS we al gestraft worden, natuurlijk.

Eén solidariteitsfonds staat inmiddels al paraat om een deel van de mogelijke gerechtskosten te dekken, maar meer steun is gewenst.

Maar ook wie geen zin heeft in de aardappelwissel is van harte welkom op 29 mei, samen met de kinderen of bompa en bomma, en kan onze campagne op allerhande manieren ondersteunen.

Aangezien het een gedecentraliseerde actie mét bijhorende pre- en post-campagne is, streven we naar zoveel mogelijk steentjes die worden bijgedragen, en dit op heel wat vlakken. Inspireer ons met je informatie, je visie, je wildste plannen. Verras ons de 29e mei of ervoor met je eigen uiting van verzet tegen ggo’s, vorm je eigen groepje, help mee aan de voorbereidingen: we hebben nood aan kampeerplaatsen, transport, steun aan de boerenmarkt, muziek, straattheater, solidariteit in het betalen van de gerechtskosten… Mobiliseer mensen in je omgeving, schrijf met je faculteit of organisatie een Open Brief, organiseer info-avonden, zwengel mee het publieke debat aan. Stel stekelige vragen aan wetenschappers en politici, verdiep je in de materie.

En vooral: zorg dat je erbij bent op 29 mei!

De Field Liberation Movement (Veldbevrijdingsbeweging), dat zijn wij immers allen SAMEN. Het organiserende losse collectief wil het forum creëren waarbij JULLIE bezorgde stem wordt gehoord, en jullie acties worden versterkt.

Al je reacties, ideeën en vragen kun je communiceren via het emailadres waar je dit mailtje van kreeg, en dan komt dat wel terecht. Of via field.liberation@gmail.com.

Of je kan ons in levende lijve aanhoren en spreken op diverse locale infomeetings en -standje (check voor updates).

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s