Category Archives: News on the courtcase

Gallery

Persbericht: De Wetteren 11 gaan in beroep en wijzen de échte criminele ggo-bende aan.

De Wetteren 11 gaan in beroep en wijzen de échte criminele ggo-bende aan. Op 24 september jl werden de 11 actievoerders van Field Liberation Movement veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen tussen de drie en de zes maanden, en het betalen van … Continue reading

Persbericht: De Wetteren 11 gaan in beroep en wijzen de échte criminele ggo-bende aan.

dessin_FLM_140NL9De Wetteren 11 gaan in beroep en wijzen de échte criminele ggo-bende aan. Op 24 september jl werden de 11 actievoerders van Field Liberation Movement veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen tussen de drie en de zes maanden, en het betalen van boetes en schadevergoedingen ten belope van bijna 30.000 euro.

De correctionele rechtbank van Dendermonde bestempelde hen als een criminele bende, en wilde niet ingaan op de vraag of ggo’s nu gevaarlijk zijn of niet voor mens en milieu.

Het aanvaarden van dergelijke straf zou een gevaarlijk precedent scheppen voor al wie in de toekomst nog actie wil voeren, dus daarom gaan de aardappelactivisten nu in beroep.

De rechter wilde ook niet stilstaan bij de behoorlijk schimmige manier waarop ggo-proefvelden in Vlaanderen worden toegelaten, en de invloed van de biotech-industrie hierbij.

Het uithollen van inspraakprocedures, en het buitenspel zetten van critici die waarschuwen voor allerhande risico’s voor mens en milieu, is de laatste jaren een trend geworden in het Vlaamse ggo-beleid.

Zo gaf de bevoegde Adviesraad voor de Bioveiligheid op 2 oktober 2013 nog een gunstig advies voor de aanplant van een zevenjarig ggo-populierenbosje te Wetteren, waarbij slechts vier van de twaalf leden zich positief uitspraken, en ondanks fel protest van minstens twee experten. (1) 

De ggo-maïsveldproeven te Wetteren kregen vorig jaar ook al een vernietigend oordeel, en de aardappelveldproef werd door een Gentse rechter in 2012 zelfs illegaal verklaard.

Steven Desanghere, één van de 11 veroordeelden, verklaart: “Wij zijn activisten, geen criminelen. Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) daarentegen, is de drijvende kracht achter de ggo-goednieuwsshow in Vlaanderen, en organiseert alle ggo-veldproeven in ons gewest. Dit instituut, nota bene betaald met belastinggeld, doet zich telkens voor als neutraal en strikt wetenschappelijk, maar blijkt nauw verweven met tal van gifmultinationals, die hun eigen financiële belangen laten primeren op de volksgezondheid. De boer, de consument  en het milieu zijn steeds de pineut. Is dat niet crimineel? “

Ter gelegenheid van “30 jaar plantenbiotechnologie”, een groots symposium dat VIB op 12 november 2013 organiseert in de Handelsbeurs te Gent, vallen de maskers echter af. Die dag wordt de rode loper uitgerold voor eregast Robert Fraley, spreekbuis van Monsanto, de beruchtste gif-firma ter wereld, met een behoorlijk criminele reputatie.

Desanghere: “Wij hebben dan ook een sterk vermoeden dat er op 12 november in het hartje van Gent een uitgesproken criminele bende samenkomt, en vragen de autoriteiten hier een stokje voor te stoken.”

De sympathisanten van Field Liberation Movement vragen aan  beleidsmakers, wetenschappers en burgers om hun verantwoordelijkheid op te nemen en zich op zijn minst te distanciëren van de criminele bendevorming tussen Monsanto, VIB en andere ggo-giffirma’s, die plaats grijpt op 12 november, in het hartje van Gent. Het gaat per slot van rekening om de toekomst van onze kinderen en van de planeet, en druist diametraal in tegen de sociale en ecologische ambities waar het Gentse stadsbestuur zich net voor wil inzetten. Wordt ongetwijfeld “vervolgd”.

(1)   http://www.bio-council.be/docs/BAC_2013_0580_CONS_rev0410.pdf (2)   http://www.vib.be/en/about-vib/30YearsGMO/Pages/Symposium.aspx

Gallery

Enkele reacties na veroordeling – Quelques réactions après le jugement du 12/02/2013

Steun van Anne Teresa De Keersmaecker: “Als wereldburger eis ik gezonde voeding, zorg voor de volksgezondheid en dat het publieke belang voorrang heeft op het financiele belang van de aandeelhouder van de multinational.” …”De actie van het FLM was niet … Continue reading

Gallery

Belgium – Judges deny anti-GMO activists a fair trial

Debate on GMOs refused by court Dendermonde/Brussels, 15/01/2013 – In the presence of a huge crowd of supporters from a range of organisations, the court of Dendermonde (Belgium) has denied 11 anti-GMO activists the legal right to a defence in … Continue reading

Gallery

Geschiedenis van het Proces tegen de GGO Aardappel

Wie zich wat wil inwerken in de ontstaansgeschiedenis en discoursontwikkeling van dit collectieve experiment, althans in Vlaanderen, vindt in bijgaande linken zeker en vast zijn gading. Het is verre van volledig. Voor een ellenlange lijst van artikels, tv-interviews en opinie-stukken, … Continue reading

Gallery

Steun aan de 11 van Wetteren! Soutien aux 11 de Wetteren! Support the Wetteren 11!

Vervolg de ggo’s, niet de veldbevrijders! Kom naar DENDERMONDE (BE), 15 januari 2013, 8 uur soustitres FR:  SOUTIEN AUX 11 DE WETTEREN! Faisons le procès des OGM, pas celui des libérateurs de champ! Venez à TERMONDE (BE), 15 janvier 2013, … Continue reading

Gallery

80 personen melden zich vrijwillig aan als beklaagde in het proces – 80 personnes comparaissent volontairement au procès

This gallery contains 1 photos.

Solidariteit met de 11 GGO-veldbevrijders van Wetteren: 80 personen melden zich vrijwillig aan als beklaagde in het proces. (Brussel 10 juli 2012) Op 12 juli dienen de advocaten van de elf aardappelactivisten de aanvraag in van meer dan 80 personen … Continue reading

Gallery

8 mei/mai – Le procès des 11 libérateurs-trices d’un champ d’ogm à Wetteren commence / Het proces tegen 11 veldbevrijders van Wetteren gaat van start

Rejoignez-nous le 8 mai à 9h devant le Tribunal de Dendermonde ! Ci-dessous, le communiqué de presse en français et en flamand à propos du procès. A ce propos aussi, d’autres documents sont disponibles : Merci de relayer dans vos … Continue reading