Gallery

Rechters maken eerlijk proces onmogelijk voor veldbevrijders – Debat rond GGOs geweigerd door de rechtbank / Les juges rendent impossible un procès équitable des libérateurs de champs OGM

FR ci-dessous

Onder massale aanwezigheid van steunbetuigers van verschillende organisaties heeft de rechtbank van Dendermonde de rechten van verdediging van de 11 veldbevrijders van Wetteren geschonden. De rechtbank weigerde om de getuigen en videofragmenten ter verdediging toe te laten. Dit is een schending van artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat verdachten het recht geeft op een eerlijk proces. De veldbevrijders en hun advocaten hebben unaniem beslist om de rechtszaal te verlaten.

In deze zaak werd geen onafhankelijke onderzoeksrechter aangesteld, wat zeer ongebruikelijk is. Dit terwijl het parket door de aanklacht van bendevorming het proces zelf verder heeft gepolitiseerd. Er werd rechtstreeks gedagvaard door het openbaar ministerie. Het onderzoek werd dus enkel gevoerd à charge van de verdachten. Om de rechten tot verdediging te vrijwaren, is het nodig om ook een onderzoek à décharge te voeren.

Om een eerlijk proces te garanderen, wilden de advocaten ten minste een onderzoek op de zitting. Hiervoor hadden de veldbevrijders voorgesteld om enkele aanwezige getuigen te horen en enkele videofragementen te tonen. Dit werd geweigerd door de rechtbank. Hierop verlieten de veldbevrijders en hun advocaten de zaal, lieten zo verstek en namen niet deel aan het verdere verloop van het proces.

De burgerlijke partijen, waaronder ILVO, VIB, Ugent, HoGent, hebben wel gepleit en schadevergoeding gevraagd.

Het verstekvonnis volgt op 12 februari: Bij veroordeling zullen de veldbevrijders in verzet gaan.

De rechtbank heeft geweigerd om het debat rond duurzame landbouw, de rol van GGOs en openbaar onderzoek te voeren. De strijd voor vrije meningsuiting, gerechtigheid voor activisten en een duurzaam landbouwsysteem gaat voort.

Afspraak binnenkort opnieuw in Dendermonde.

Info en interviews:

tel. +32484 357053 (Nederlands) en +32483 582143 (FR)

Advocate Veldbevrijders: +32498 39 57 24

field.liberation@gmail.com

https://fieldliberation.wordpress.com/

*******

Les juges rendent impossible un procès équitable des libérateurs de champs OGM –

Le tribunal refuse tout débat sur les OGM

(Termonde – 15 janvier 2013)
Le tribunal de Dendermonde a violé les droits de la défense des 11 libérateurs de champs OGM, en présence massive de sympathisants et de nombreuses organisations. Le tribunal a refusé d’entendre les témoins et des interventions vidéo de la défense. Il s’agit d’une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui assure aux accusés le droit à un procès équitable. Les libérateurs de champs OGM et leurs avocats ont donc unanimement décidé de quitter la salle d’audience.

Lors de ce procès, aucun juge d’instruction indépendant n’a été nommé, ce qui est très inhabituel. Le procureur a par ailleurs contribué à politiser le procès en inculpant 11 libérateurs pour association de malfaiteurs. C’est également le ministère public qui a directement cité à comparaitre. L’instruction a donc été uniquement menée à charge des inculpés en ignorant le droit de la défense qui nécessite également d’instruire à décharge.

Afin d’assurer un procès équitable, les avocats voulaient au moins mettre en avant les arguments d’une instruction à décharge lors de l’audience. A cet effet, les libérateurs de champs OGM ont proposé de présenter certains témoins et des interventions vidéo. Cette demande a été rejeté par le tribunal. Suite à cela, les libérateurs et leurs avocats ont quitté l’audience et n’ont pas participé à la suite d’un procès inéquitable.

Les parties civiles, dont ILVO, VIB, Université de Gand, HoGent, ont quant à elles plaidé et demandé des dédommagements.

Le jugement par défaut se tiendra le 12 Février. En cas de condamnation, les libérateurs de champs OGM feront opposition.

Le tribunal a refusé de débattre du rôle des OGM, de l’agriculture durable et de la recherche publique. La lutte pour la liberté d’expression, le droit de mener des activités militantes et la défense de systèmes agricoles durables continue.

Rendez-vous bientôt à Dendermonde.

Info et interviews:

tel.0483582143(FR)et0484357053(NL)

Avocate Libérateurs -trices des champs: 0498 39 57 24

field.liberation@gmail.com

https://fieldliberation.wordpress.com/

 
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s