Gallery

9 mei/mai – Het FLM nodigt u uit voor een: Wandeling in GGO-land // Le FLM vous invite à une: Balade au pays des OGM

[en français ci-dessous]

=====================

Persbericht – 9 mei 2012 – Het Field Liberation Movement (FLM) nodigt u uit
voor een:

> *Wandeling in GGO-land*
*Op onderzoek in de geboortestreek van de GGO’s, de Biotech Valley te
Zwijnaarde*

Woensdagmiddag 9 mei organiseren de sympathisanten van het FLM een
wandeling / burgerinspectie op de terreinen van de “Ghent Biotech Valley”.
De Universiteit van Gent huist daar samen met grote biotech bedrijven.
Enkel gewapend met scherpe vragen (zie verder), volgen we op 9 mei een
ludiek en informatief parcours in het TechnoPark «Ardoyen » ardoyen.be te
Zwijnaarde. Het park bevindt zich nabij het treinstation Gent-St-Pieters
(op 1,5 km).
Vorig jaar bezocht het FLM een reclameproefveld met GGO-patatten in
Wetteren. Trouw aan onze tactiek van een grondige aanpak, nodigen wij u
vandaag uit om het probleem van GGO’s bij de wortel te bestuderen: daar
waar zij “het licht zien”.
Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) bevindt zich in het hart van
het park en speelt er een belangrijke rol in de interactie tussen de
wetenschap en de biotech bedrijven. Bovendien is het VIB een vurige
pleitbezorger van biotechnologie. Als het ware de spin in het web van de
Biotech Valley en de belangen rondom GGO’s.

*Op ontdekkingsreis in de wereld waar de GGO’s ontstaan*

Onze wandeling in GGO-land gaat langs de instituten die ze promoten en de
bedrijven die de winst opstrijken. We staan stil bij de rampzalige gevolgen
van de biotechnologie voor de landbouw: een vlucht vooruit in het failliete
model van de intensieve landbouw. Samen met de GGO’s verspreiden zich
giftige en chemische bestrijdingsmiddelen van dezelfde firma’s. Dood en
verderf voor de bijen, de lokale boeren en het klimaat zijn het gevolg. Wij
willen alle spelers aanspreken op hun verantwoordelijkheid, bedrijf of
overheid. In de biotech valley komen belangrijke investeringen met publieke
gelden ten goede aan grote bedrijven via kenniscentra, incubatie en
innovatie-centra, technologische transfer, onderzoeksprojecten. In plaats
van aan publiek onderzoek ten dienste van de maatschappij. De vrienden van
het FLM nodigen iedereen uit om hen te vergezellen tijdens de zoektocht. De
samenkomst biedt ook een gelegenheid om oplossingen en alternatieven voor
te stellen, als kleine stappen op weg naar voedselsoevereiniteit.

*Praktische details:*
De geleide wandeling gaat door op woensdagnamiddag 9 mei. Vanaf 14u is er
een kleine markt met producten en infostands, naast de hoofdingang van het
park. Tussen 14u30 en 17u maken we een wandeling met verschillende
tussenstops. Gidsen zullen informatie verschaffen over de bedrijven die
daar gevestigd zijn en wat zij doen. Na de wandeling is er tijd voor
uitwisseling en discussie. Naar aanleiding van deze wandeling organiseert
JNM diezelfde avond een debat over onderzoeksfinanciering (Hoveniersberg,
faculteit economie en bedrijfskunde, 19h30).

Info en contact: fieldliberation.wordpress.com • field.liberation@gmail.com
Telefonisch op nr 0492/08.96.87 (vanaf 4 mei)

Kom 8 mei om 9u naar het gerecht van Dendermonde om de 11 van Wetteren te
steunen: fieldliberation.wordpress.com.

Steunrekening : BE59 5230 8045 6626 op naam van Crop Resistance (Triodos)
Campagne en steun voor de ontslagen onderzoekster Barbara Van Dyck, zie :
threerottenpotatoes.wordpress.com

**

> *Een aantal vragen…*
We nodigen het personeel van bedrijven uit om te antwoorden op vragen als:
– Waaraan wordt het overheidsgeld besteed dat in de Biotech Valley wordt
geïnvesteerd?
– Hoeveel geld is er gestopt in de spin-offs van het VIB, en waar komt dat
geld vandaan?
– Wat is de meerwaarde van de genetisch gemanipuleerde populieren die
hier op het terrein staan?
– Is het VIB werkelijk ‘onafhankelijk’?
– Wat staat er in het contract tussen VIB, U-Gent en BASF?
– Wat wordt gekweekt in de geheimzinnige serres van Bayer Crop Science?
– Wat vinden de mensen in Azië van het beleid van DevGen?
– Wat is de mogelijke doodsoorzaak van zovele bijen in onze streken? Wat is
de rol van Bayer en Basf hierin?
– Wat zijn de banden tussen ‘Biotech Valley’ in Zwijnaarde en ‘Bio Energy
Valley’ in de Gentse Haven? Hoe denkt de biobrandstoffen-industrie bij te
dragen aan ecologische, sociale, en economische duurzaamheid?
– Wat is de politieke visie van de Belgische en Vlaamse regering over een
rechtvaardige en duurzame landbouw? Hoe verklaren ze hun daden en
beslissingen in het kader van diezelfde visie?

**

> *Midden in het web van belangen rondom de GGO’s: het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)*

*Incubatie centrum…*
België heeft altijd een vooraanstaande rol gespeeld in het ontwikkelen van
Biotechnologie. Het VIB gebouw, midden in het park, is vernoemd naar
de GGOvoorvaders: «Fiers-Schell-Van Montagu». In 1972 was professor
Fiers de eerste die
de DNA-sequentie van een compleet gen wist te ontcijferen. Halverwege de
jaren 80 hebben Marc van Montagu en Joseph Schell één van de drie
methodes ontwikkeld die
we kennen om genetisch gemodificeerde planten te maken. Deze insertie
methode wordt vandaag door de hele sector gebruikt.
Mede doordat Van Montagu aanhoudend bleef klagen over de beperkte
middelen waarover hij beschikte werd in april 1995, met flinke steun van
het Vlaams gewest, het
Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) opgericht. Het instituut geniet
vandaag van een subsidie van ong. 40 miljoen Euro op jaarbasis.
Dit technologisch kennisplatform (een samenwerking tussen de Vlaamse
universiteiten UG, KUL, UA en VUB) is een erkend Europees kenniscentrum
(centre for excellence). Het VIB is actief betrokken bij onderzoek, en
treedt ook op als expert’o.a. rondom de GGO regelgeving en beslissingen.
Een deel van haar activiteiten is gericht op lobbying en publieke relaties.
Zo organiseert het VIB bijeenkomsten met leken, om ze te overtuigen dat ze
onmogelijk de finesses van de moleculaire biologie kunnen bevatten. Ook
neemt het VIB deel aan het opzetten van proefvelden die vooral de
acceptatie van GGO’s door de bevolking moeten vergroten. In de voorgaande
jaren heeft het VIB zichzelf laten kennen met een vernieuwde en bredere
campagne om GGO’s in onze omgeving te introduceren. Al sinds 2009 staan een
aantal transgenische populieren naast het gebouw van het VIB. Het instituut
was de drijvende kracht achter het proefveld met aardappels, dat vorig jaar
in puree eindigde. Zij trekt nu alleen het projectveld voor de ‘reuze maïs’
dat binnenkort ingezaaid zal worden.

*Kiemende bedrijven…*
Gelauwerd met zijn indrukwekkende wetenschappelijke en academische
prestaties, kon Van Montagu niet anders dan zijn aandeel in “het
verzilveren van de wetenschappelijke resultaten” op te eisen. Om de verdere
ontwikkeling van de technieken te financieren, ging hij op zoek naar
privé-investeerders. In 1996 al slaagt hij erin om zijn eerste start-up,
Plant Genetic System (PGS), aan AgrEvo door te verkopen. Waarna, Crop
Design, een volgende start-up opgericht wordt.
Eens deze met publiek geld gekweekte ‘kiemende bedrijven’ groot worden,
zijn ze klaar om in zee te gaan met de private sector. De eerste zijtak, de
oude PGS, schopt het in de loop der jaren, van fusie na overname, tot de
bekende Bayer Crop Science. Kleine broer DevGen, geboren uit de kweekvijver
van het VIB, is nu deels in handen van Monsanto. Crop Design, de jongste
telg, is alweer opgekocht door Basf, de Duitse private chemiereus die ook
al profiteert van het publieke onderzoekswerk met GGO aardappels. Het
VIB heeft zich als een zenuwcentrum in het midden van het TechnoPark
gevestigd, en
zit inmiddels letterlijk ingesloten tussen de grote bedrijven die de sector
van de agro-industrie domineren.

====================

Communiqué de presse – 9 mai 2012 – Le Field Liberation Movement (FLM) vous invite à une :

> *Balade au pays des OGM*
*Enquête dans le berceau des OGM, la Biotech Valley, à Zwijnaarde*

Le mercredi 9 mai après-midi, les sympathisant-e-s du Mouvement de
Libération des Champs (FLM) organisent une balade/enquête citoyenne,
pacifique et nationale, sur les terrains de la “Ghent Biotech Valley””, où
l’université de Gand fait ménage avec des entreprises de biotechnologie.
Armé-e-s de quelques questions dérangeantes (cf ci-dessous), nous proposons
un parcours informatif et ludique au sein du parc technologique «Ardoyen »
ardoyen.be <http://www.ardoyen.be/&gt; à Zwijnaarde. Le parc est situé près de
la gare de Gand Saint-Pierre (1,5 km).

L’année passée, le FLM avait visité un champ d’essai promotionnel des
biotechnologies, le champ d’essai de patates OGM de Wetteren. Fidèles à
notre approche radicale, nous vous invitons aujourd’hui à étudier le
problème des OGM à la racine, le lieu de leur « éclosion harmonieuse ».
Le Vlaams Intituut voor Biotechnologie (VIB) est au cœur de la Biotech
Valley et de la toile des intérêts qui se tisse autour des OGM. Il joue un
rôle majeur dans l’interaction entre le monde scientifique et l’industrie
des biotechnologies, et s’illustre également comme ardent promoteur des
biotechnologies.

*A la découverte des OGM et du monde qui les produit !*

Au fil de notre parcours au pays des OGM, des institutions qui les
promeuvent et des entreprises qui en profitent, nous révélons les ravages
provoqués par les biotechnologies agricoles, fuite en avant d’une
agriculture intensive en faillite. Avec les OGM se répandent aussi les
pesticides vendus par les mêmes entreprises: pollution et désolation pour
les abeilles, les paysans locaux, le climat….
Nous voulons placer chacun, acteur public ou privé, devant ses propres
responsabilités. Les larges investissements publics (centre d’excellence,
pépinière de start-up, économie de la connaissance, plateforme
technologique, projets de recherches) profitent aux entreprises de
biotechnologie, au détriment d’une recherche publique qui servirait le bien
commun.
Les ami-e-s du FLM invitent tous ceux et celles qui s’intéressent et
réfléchissent à ces questions. Le rassemblement sera aussi l’occasion de
proposer des solutions et alternatives, des amorces de transition vers la
souveraineté alimentaire.

*Pratiquement :*
La promenade guidée aura lieu le mercredi 9 mai après-midi. Dès 14h, une
bourse de produits et d’informations sera installée aux abords de l’entrée
principale du parc. S’ensuivra un parcours à l’intérieur du parc avec
différents arrêts entre 14h30 et 17h00. Des guides fourniront des
informations sur les entreprises qui s’y trouvent et leurs activités. Une
rencontre suivra la balade. Suite à cette balade JNM organise un débat sur
le financement de la recherche le soir même (Hoveniersberg, faculteit
economie en bedrijfskunde, 19h30).

Info et contact: fieldliberation.wordpress.com • field.liberation@gmail.com
Par téléphone : 0486 807 760 (à partir du 4 mai)

Rejoignez-nous devant le tribunal de Termonde le 8 mai à 9h en soutient des
11 inculpés de Wetteren: fieldliberation.wordpress.com. Compte Soutien :
BE59 5230 8045 6626 au nom de Crop Resistance (Triodos)

Campagne et soutien pour la chercheuse renvoyée, Barbara Van Dyck, voir :
threerottenpotatoes.wordpress.com

**

> *Quelques questions…*
Le personnel des entreprises sera invité à répondre à des questions comme:
– A quoi est dépensé l’argent public sur le site de la biotech valley?
– Quel est le capital investi dans les spinoffs du VIB, et d’où vient
cet argent?
– Quels sont les intérêts de la culture des peupliers génétiquements
modifiés ici présents?
– Est-ce que le VIB est vraiment une institution indépendante?
– Quels sont les termes du contrat qui lient le VIB, Ugent et BASF?
– Qu’est-ce qui est cultivé dans les mystérieuses serres de Bayer Crop
Science?
– Que pensent les peuples Asiatiques de la politique de Devgen?
– Comment peut-on expliquer la surmortalité des abeilles pollinisatrices
dans nos campagnes? Qu’est-ce que Bayer et BASF ont à voir avec cela?
– Quels sont les liens entre la ‘”Biotech Valley”’ à Zwijnaarde et la “Bio
Energy Valley”” dans le port de Gand? Comment l’industrie des biocarburants
peut-elle être compatible avec une durabilité écologique, sociale et
économique?
– Quelle est la vision politique du gouvernement belge et flamand sur
une agriculture juste et durable? Et comment leurs décisions s’inscrivent
dans cette politique?

**

> *Au cœur de la toile qui se tisse autour des OGM, le Vlaams Instituut voor
Biotechnologie (VIB)*

*La pépinière …*
La Belgique a toujours eu un rôle moteur dans le développement des
biotechnologies. Au centre du parc, le bâtiment qui abrite le VIB s’appelle
«Fiers-Schell-Van Montagu » en hommage aux pionniers. Dès 1972, le
professeur Fiers est le premier à déterminer la séquence ADN d’un gène
complet. Au milieu des années ‘80, Marc Van Montagu et Joseph Schell
mettent au point l’une des trois techniques disponibles pour « fabriquer »
une plante génétiquement modifiée, une technique d’insertion utilisée
aujourd’hui par tout le secteur.
A force de se plaindre « amèrement des faibles moyens financiers » mis à sa
disposition, Van Montagu obtient de la région Flamande, en avril 1995, la
création du Vlaams Intituut voor Biotechnologies (VIB) à qui elle donne des
«moyens substantiels» (dotation annuelle d’environ 40 millions d’euros).
Cette plate-forme technologique regroupe les principales universités
flamandes (UG, KUL, UA and VUB) et est reconnue comme “centre d’excellence”
européen. Cette institution se positionne comme un acteur de recherche, il
intervient également dans la sphère de l’expertise et de la régulation
publique. Une part essentielle de son activité est orientée vers le
lobbying et les relations publiques. Ainsi le VIB organise des conférences
et des rencontres avec des profanes pour les convaincre qu’ils sont inaptes
à la compréhension des ressorts internes de la biologie moléculaire.
Dans le même ordre d’idée, il met en place des dispositifs expérimentaux,
les champs d’essais, spécifiquement conçu pour améliorer l’acceptabilité
des OGM. Ces dernières années, cette institution s’est illustrée comme la
cheville ouvrière d’une nouvelle tentative d’introduire les OGM dans notre
environnement. Dès 2009, un essai de peupliers transgénique, ces « arbres
mous », sont implantés à proximité immédiate du bâtiment du VIB. Le VIB est
le principal promoteur du champ de patates GM transformées en purée l’année
passée. Il est l’unique promoteur du récent projet de « maïs géant » qui
sera semé dans les prochaines semaines.

*Les jeunes pousses …*
Auréolé de son incontestable réussite scientifique puis académique, Van
Montagu ne pouvait pas ne pas prendre sa part dans la «valorisation des
résultats de la recherche ». Pour trouver les financements nécessaires au
développement de ses techniques, il se tourne vers des investissements
privés. Il fonde la «start-up» Plant Genetic System (PGS) qu’il revend à
AgrEvo en 1996 avant de s’employer au développement de la start-up Crop
Design.
Les jeunes pousses financées par de l’argent «public» sont devenues
grandes, elles se réfugient dans le giron des grands du secteurs «privé».
Ainsi l’aîné de la fratrie, l’ancienne PGS deviendra au fil des rachats et
des fusions, Bayer CropScience. Devgen, autre rejeton issu de la pépinière
VIB, appartient partiellement à Monsanto. Le petit dernier, Cropdesign, a
été racheté par BASF, chimiste allemand qui est également l’opérateur privé
qui bénéficie de l’effort de recherche publique sur les patates. Ainsi dans
le parc dont il occupe le centre névralgique, le VIB est entouré des
principales multinationales actives dans le secteur des biotechnologies
agricoles, littéralement cerné de toute part.

===================

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s