Gallery

Onderzoekers zorgden voor moedwillige besmetting van omliggende aardappelvelden

Genetisch gemanipuleerde aardappelen te Wetteren:

Onderzoekers zorgden voor moedwillige besmetting van omliggende aardappelvelden

Na het vurige debat rond de veldproef met genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren, dat gisteren eindigde met de vernietiging ervan door meerdere honderden burgers, is er alweer commotie ontstaan rond deze omstreden veldproef.

Een deelnemer van het FLM (Field Liberation Movement), die de burgeractie op touw zetten, verklaren dat ze zich verplicht voelden het veld zo volledig mogelijk onschadelijk te maken, omdat ILVO en VIB, eigenaars van het veld en partners in het experiment met de synthetische aardappelen, moedwillig voor contaminatie zorgden van omliggende landerijen.

Joke: “Vlak naast het veld staan volle bijenkorven opgesteld, verborgen in het gebouwtje van ILVO. Terwijl besmetting met gemanipuleerde genen via bestuiving één van meest omstreden risico’s is, garanderen de onderzoekers en hun industriële partners zo dat deze laboratoriumgenen tot kilometers in de omtrek worden verspreid”

In het advies van de bioveiligheidsraad over deze veldproef wordt uitgebreid ingegaan op dit besmettingsgevaar via wilde insectensoorten zoals hommels. Honingbijen bestuiven duizenden planten in een straal van vele kilometers, terwijl op minder dan één kilometer rond de veldproef hectaren vol aardappelen voor consumptie in volle bloei staan. In hetzelfde veiligheidsadvies worden de risico’s op verspreiding van antibiotica-resistente varkensgenen in de natuur bekritiseerd. Dit is koren op de molen van FLM, die hierin een duidelijke aanwijzing ziet dat de betrokken onderzoekers en bedrijven niet het debat willen aangaan, maar de boeren en consumenten voor voldongen feiten willen plaatsen door de omstreden genen moedwillig en actief te verspreiden.

Joke: “We hadden geen andere keuze dan de veldproef volledig onschadelijk te maken vooraleer alle aardappelen in bloei stonden. We zullen nagaan of er besmetting is opgetreden bij de omliggende landbouwers, maar we hopen dat we met deze actie het ergste hebben kunnen vermijden, en dat de proef onder geen beding wordt verder gezet”

De aanwezigheid van de bijenkorven werd officieel vastgesteld, en in elk geval kan het moedwillig verspreiden van potentieel gevaarlijke genen zware juridische gevolgen krijgen. Het laatste over de Wetterse aardappelen is duidelijk nog niet gezegd.

Joke

Advies bioveiligheidsraad:

http://www.biosafety-council.be/docs/Advice_BAC_B_BE_10_V1.pdf

Advertisement

One response to “Onderzoekers zorgden voor moedwillige besmetting van omliggende aardappelvelden

 1. > ILVO Persbericht 110607
  >
  > Update over de aardappelveldproef in Wetteren
  >
  > */1.ILVO en partners van de GGO-aardappelveldproef in Wetteren intensifiëren
  > maatschappelijk debat rond GGO-technologie. /*
  >
  > */2. Rechtzetting van foutieve beschuldiging FLM aan adres van ILVO,
  > betreffende aanwezigheid van bijen. /*
  >
  > */3. Zout gebruikt door FLM tijdens raid op GGO-proefveld in Wetteren. /*
  >
  > Het consortium van ILVO, VIB, Ugent en HoGent, dat de veldproef met
  > GGO-aardappelen (resistent tegen de aardappelziekte) uitvoert, intensifieert
  > het maatschappelijk debat. Na de poging tot totale vernietiging van de
  > veldproef door FLM-activisten op 29 mei jl. wordt nu voornamelijk in de media
  > en op internet een publiek maatschappelijk debat gevoerd. De betrokken
  > onderzoekers nemen daaraan deel en juichen de aandacht voor het thema GGO toe.
  > “Dit geeft ons de gelegenheid om heel wat misverstanden recht te zetten en om
  > de zaken in het juiste perspectief te plaatsen”. De betrokken wetenschappers
  > zijn ook bereid om zich te laten uitnodigen voor informatieavonden en debatten
  > die verenigingen wensen te organiseren. Afspraken kunnen gemaakt worden via
  > het contactformulier op de website _www.aardappelziekte.be_
  >
  >
  > FLM beschuldigt ILVO ten onrechte van opzettelijke verspreiding van GGO via
  > bijen. Het klopt dat ILVO beschikt over 6 bijenkassen en dat deze bijenkassen
  > overwinterd hebben in de nabijheid van het proefveldje. ILVO wendt de kassen
  > aan om bevruchting van planten in de proefserres te organiseren, tijdens de
  > lente. De betreffende bijenkassen zijn inmiddels volgens plan verhuisd naar de
  > ILVO-proefserres. Wie iets van bijen kent, weet dat bijen NOOIT vliegen op
  > aardappelen. Zij worden niet aangetrokken door het stuifmeel van deze teelt.
  > (Er zijn wel ooit proeven gebeurd in een besloten ruimte -serre- waar bijen
  > alleen aardappelen ter beschikking hadden. Met frisse tegenzin hebben de bijen
  > daar uiteindelijk toch het stuifmeel aangeraakt. Maar in de vrije natuur is
  > daar geen sprake van. ) ILVO benadrukt tenslotte dat de bewuste
  > GGO-aardappelen nog lang niet in bloei staan (en dus geen stuifmeel
  > produceren). De aanplant gebeurde laat, op 4 mei. De bloei wordt pas verwacht
  > tegen eind juni. ILVO betreurt dat FLM, die bovenstaande feiten ongetwijfeld
  > kent, geen contact heeft opgenomen, en met dergelijke foutieve en
  > manipulatieve berichten angst probeert te zaaien.
  >
  > Het aangetroffen witte product dat tijdens de vernietigingsactie van 29 mei op
  > verschillende plaatsen op het proefveld is gegooid blijkt ‘zout’ te zijn.
  > Andere producten zijn niet geïdentificeerd als schadelijk. ILVO onderzocht in
  > het eigen laboratorium 5 stalen materiaal (pak keukenzout, papier met witte
  > korrels, krantenpapier met witte korrels, leeg ei gevuld met witte korrels en
  > eierschaal met blauw materiaal) die op het veld verzameld werden. De stalen
  > hebben zeer hoge concentraties aan Na en Cl wat overeenstemt met de
  > samenstelling van keukenzout. Omdat het niet regende op 29 en 30 mei kon het
  > product zorgvuldig verwijderd worden vooraleer het schade kon toebrengen. Als
  > een hoge concentratie zout in de bodem dringt, wordt het bodemwater giftig.
  > Planten zijn niet of minder in staat om nog water op te nemen en krijgen
  > droogtestress. Er treedt een vertraagde groei op, of in het ergste geval,
  > totale uitdroging en sterfte. Aardappelen zijn matig gevoelig voor de
  > aanwezigheid van zout in het bodemwater.
  >
  > met vriendelijke groeten,
  >
  > *Greet Riebbels*Lic. / MSc
  >
  > /Communicatie / Communication /
  >
  > Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek / Institute for Agricultural and
  > Fisheries Research
  >
  > Directie / Management
  > Burg. Van Gansberghelaan 96 bus 1
  >9820 Merelbeke (Belgium)
  > Tel +32 9 272 25 05
  > Fax +32 9 272 25 01
  _Greet.Riebbels@ilvo.vlaanderen.be_
  > _www.ilvo.vlaanderen.be_
  > /Description: Description: cid:image001.jpg@01CB8AFE.A855E980/
  > /Toekomstgericht onderzoek voor landbouw en visserij in Vlaanderen /
  > /Research for a strong future of agriculture and fisheries in Flanders/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s