Gallery

Waarom het patattenveld niet moet doorgaan… / Pourquoi nous ne voulons pas de l’essai OGM en plein champ

(NL) Waarom de veldproef met GG durph en BASF aardappelen niet moet doorgaan…

– Er zijn geen GG Phytophthora-resistente aardappelen nodig. Phytophthora-resistente aardappelen kunnen ook via klassieke plantenveredeling bekomen worden; er bestaat al biologisch pootgoed van enkele resistente variëteiten.
– GG voedsel – de hier geteste GG aardappels inbegrepen – zijn niet voldoende getest via onafhankelijke studies op gezondheids- en milieu risico’s.
– De taak van publieke onderzoeksinstellingen is het ontwikkelen van kennis die publieke belangen dient; niet deze van winstgedreven private bedrijven.
– Onderzoek hoort te vertrekken van het voorzorgsprincipe en kan zich niet permitteren om milieu- en volksgezondheidsrisico’s te nemen door voorbarig veldproeven uit te voeren.
– De GGO-industrie stimuleert een intensief landbouwmodel gebaseerd op uitbuiting; het maakt boeren in het Noorden en het Zuiden afhankelijk van een handvol bedrijven en privatiseert ons zaaigoed.
– GG-gewassen zijn niet nodig om de wereld te voeden of milieudoelstellingen te halen. In tegendeel, de monoculturen waarvoor ze ontwikkeld worden, vormen een bedreiging voor voedselsoevereiniteit en –veiligheid; voor de biodiversiteit en het klimaat. Er bestaan alternatieve teeltwijzen om voedsel te produceren voor iedereen, terwijl ze de biodiversiteit versterken en bijdragen aan een koele planeet.
– GG-gewassen zijn geen oplossing voor honger. Voedselschaarste is niet het gevolg van een gebrek aan productiecapaciteit: het is het gevolg van perverse machtsrelaties gebaseerd op winstbejag en consumptiedrift.
– De GG-gewassen gaan nauw samen met het gebruik van chemische producten en zijn gebaseerd op korte termijn strategieën.
– We willen waarborgen voor een duurzaam landbouwsysteem: dit vereist autonomie voor kleine boeren in de selectie van zaden en zaaigoedproductie; net zoals doorgedreven ondersteuning van het onderzoek naar sociaal-ecologisch duurzame teeltwijzen.

Deze veldproef en de bijhorende marketing campagne, uitgevoerd door UGent, ILVO, VIB en HoGent, is een grote stap in de richting van GGO-productie voor menselijke consumptie in Belgie. Nochtans is 65% van de Belgische bevolking tegen GG-voedsel . Directe actie is de laatste uitweg om onze stem gehoord te laten worden.

(FR) Pourquoi nous ne voulons pas de l’essai OGM en plein champ:

Nous n’avons pas besoin de Pdt OGM. Il est possible d’obtenir des pommes de terre résistantes au mildiou en utilisant la sélection naturelle, ces variétés existent déjà.
– Les aliments OGM – dont les durp et BASF Pdt testées ici- n’ont pas fait l’objet d’assez de recherche concernant les risques pour la santé et pour l’environnement. Certaines études indépendantes montrent des risques pour la santé liés aux aliments OGM.
– Les institutions de recherche publique devraient développer de la connaissance qui répond aux intérêts du public, et pas à ceux des industries privées.
– La recherche devrait appliquer le principe de précaution, et ne pas mettre en danger la santé publique et l’environnement en réalisant des essais en plein champ.
– Le « business OGM » contribue à un modèle agricole intensif et exploiteur; il rend les fermiers, tant au Nord qu’au Sud, dépendants d’une poignée de multinationales ; il privatise nos semences.
– Les OGM ne sont pas nécessaires pour nourrir la planète. Au contraire, les monocultures pour lesquelles ils sont développés menacent notre sécurité et notre souveraineté alimentaires. De plus elles mettent en péril la biodiversité et participent à la dégradation climatique. Il existe des systèmes de production alimentaire qui répondent au besoin de tous, et qui aident à refroidir la planète.
– Les OGM ne sont pas une solution à la faim dans le monde. La malnutrition n’est pas le résultat d’un manque de productivité, mais c’est la conséquence perverse de relations de pouvoir basées sur le profit et sur le consumérisme.
– Les techniques OGM sont intimement liées aux produits chimiques, et n’offrent qu’une productivité à court terme.
– Nous voulons établir un système agricole durable ; cela implique l’autonomie des fermiers dans la sélection et la production des semences, ainsi que l’attribution de ressources financières pour la Recherche sur des techniques agricoles durables.

Cet essai en champ (exécuté par le UGent, ILVO, VIB et HoGent), et la campagne de promotion qui y est attachée, est un grand pas vers la production d’OGM pour la consommation humaine en Belgique. Et ce, alors que 65% de la population belge est contre les produits alimentaires OGM. L’action directe est la dernière possibilité que nous avons de faire entendre nos voix.

Advertisement

One response to “Waarom het patattenveld niet moet doorgaan… / Pourquoi nous ne voulons pas de l’essai OGM en plein champ

 1. – Phytophthora-resistente aardappelen kunnen ook via klassieke plantenveredeling bekomen worden => het duurt vele malen langer en kost veelvouden van genetisch manipuleren.
  – GG voedsel – de hier geteste GG aardappels inbegrepen – zijn niet voldoende getest via onafhankelijke studies op gezondheids- en milieu risico’s. => Meteen alle GG voedsel over dezelfde kam scheren. U veronderstelt wel veel. Ik zocht vergeefs naar een auteursnaam van dit artikel. Wat me doet vermoeden dat uw studies niet veel voorstelden.
  – De taak van publieke onderzoeksinstellingen is het ontwikkelen van kennis die publieke belangen dient; niet deze van winstgedreven private bedrijven => Alsof men in Belgie boer wordt voor het grote geld. Als de boeren minder gesubsidieerd moeten worden om het hoofd boven water te houden maakt dat geld vrij voor andere dingen.
  – De GG-gewassen gaan nauw samen met het gebruik van chemische producten en zijn gebaseerd op korte termijn strategieën => De producten die moeten aangewend worden om de aardappelen te beschermen zijn eveneens chemische producten. En de hoeveelheden die gebruikt moeten worden om doeltreffend te zijn tegen phytophthora zijn vele malen groter. Trouwens je wast jezelf, je huis en je kleding met chemische producten. Alle kleuren van je kleding, het speelgoed van je kind, uw huisraad etc is de kleur van chemische producten. Moeten we volgens jou allemaal in gebroken witte kleding rondlopen en onze tanden nooit meer poetsen? Onze huizen niet meer kuisen en onze kinderen enkel met houten speelgoed laten spelen? Terug naar houten banden op fietsen die geen schokken dempen en weg met batterijen, inclusief GSM’s en auto’s omdat daar chemische producten in zitten? Men moet kijken of de voordelen opwegen tegen de nadelen en op basis daarvan een verstandig oordeel vellen. Met het verstand dus, niet op basis van een angstgevoel voor het onbekende in de buik.
  – GG-gewassen zijn niet nodig om de wereld te voeden of milieudoelstellingen te halen. In tegendeel, de monoculturen waarvoor ze ontwikkeld worden, vormen een bedreiging voor voedselsoevereiniteit en –veiligheid; voor de biodiversiteit en het klimaat. => Aardappelen komen oorspronkelijk van Zuid-Amerika. Het naar Europa brengen van aardappelen vormde een bedreiging voor de biodiversiteit. Alle aardappelen in Europa uitroeien en enkel graan telen? Geen mais om vee te voederen. Vernietig de tulpen in je tuin. Die zijn immers afkomstig uit het Midden-Oosten en Azie en vormen een bedreiging voor de inheemse biodiversiteit.
  – Nochtans is 65% van de Belgische bevolking tegen GG-voedsel => Het belang van de publieke opinie houdt op, waar de kennis die de algemene bevolking heeft over een onderwerp ophoudt. M.a.w. de mening van alle belgen is niet significant in vergelijking met de mening van de verenigde wetenschappers van UGent, ILVO, VIB en HoGent. Daar hoor ook jij bij. Je mening is niet significant. Aanvaard dat gewoon en spreek niet over dingen waar je het fijne niet van weet.
  – Directe actie is de laatste uitweg om onze stem gehoord te laten worden. => De eenvoudigste weg om je stem te laten horen is spreken (echt waar). Ben je reeds een dialoog/briefwisseling aangegaan met beleidsmakers omtrent de kwestie? Was je open van geest en bereid om te bij te leren of bleef je koppig bij je standpunt en vielen alle argumenten van de tegenpartij in dovemansoren?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s